Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Den Nationale Scene
Juridisk navn:  As Den Nationale Scene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55549700
Postboks 78 Sentrum Engen 1 Fax: 55549790
5803 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 811167452
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 184
Etableringsdato: 6/29/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.56%
Resultat  
  
28.23%
Egenkapital  
  
20.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 159.943.000 159.050.000 184.966.000 163.478.000 148.635.000
Resultat: 12.631.000 9.850.000 2.702.000 4.776.000 2.393.000
Egenkapital: 75.517.000 62.886.000 53.035.000 46.187.000 41.411.000
Regnskap for  As Den Nationale Scene
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 159.943.000 159.050.000 184.966.000 163.478.000 148.635.000
Driftskostnader -147.990.000 -149.532.000 -182.668.000 -159.028.000 -146.520.000
Driftsresultat 11.953.000 9.518.000 2.298.000 4.450.000 2.115.000
Finansinntekter 711.000 338.000 414.000 335.000 284.000
Finanskostnader -33.000 -6.000 -10.000 -9.000 -6.000
Finans 678.000 332.000 404.000 326.000 278.000
Resultat før skatt 12.631.000 9.850.000 2.702.000 4.776.000 2.393.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 12.631.000 9.850.000 2.702.000 4.776.000 2.393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.899.000 33.149.000 39.128.000 28.549.000 27.142.000
Sum omløpsmidler 189.302.000 64.360.000 54.204.000 55.289.000 49.479.000
Sum eiendeler 214.201.000 97.509.000 93.332.000 83.838.000 76.621.000
Sum opptjent egenkapital 73.815.000 61.184.000 51.333.000 44.485.000 39.709.000
Sum egenkapital 75.517.000 62.886.000 53.035.000 46.187.000 41.411.000
Sum langsiktig gjeld 0 151.000 1.441.000
Sum kortsiktig gjeld 138.684.000 34.623.000 40.297.000 37.500.000 33.769.000
Sum gjeld og egenkapital 214.201.000 97.509.000 93.332.000 83.838.000 76.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.251.000 11.378.000 30.621.000 28.915.000 23.678.000
Andre inntekter 151.692.000 147.672.000 154.345.000 134.563.000 124.957.000
Driftsinntekter 159.943.000 159.050.000 184.966.000 163.478.000 148.635.000
Varekostnad -281.000 -364.000 -984.000 -879.000 -966.000
Lønninger -104.395.000 -95.121.000 -109.984.000 -105.094.000 -100.758.000
Avskrivning -5.073.000 -5.076.000 -5.012.000 -4.374.000 -3.809.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.241.000 -48.971.000 -66.688.000 -48.681.000 -40.987.000
Driftskostnader -147.990.000 -149.532.000 -182.668.000 -159.028.000 -146.520.000
Driftsresultat 11.953.000 9.518.000 2.298.000 4.450.000 2.115.000
Finansinntekter 711.000 338.000 414.000 335.000 284.000
Finanskostnader -33.000 -6.000 -10.000 -9.000 -6.000
Finans 678.000 332.000 404.000 326.000 278.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.631.000 9.850.000 2.702.000 4.776.000 2.393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 714.000 821.000 929.000 1.085.000 1.269.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.530.000 21.341.000 22.260.000 22.264.000 20.977.000
Sum varige driftsmidler 21.973.000 22.411.000 23.503.000 23.419.000 22.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.926.000 10.738.000 15.625.000 5.130.000 4.762.000
Sum anleggsmidler 24.899.000 33.149.000 39.128.000 28.549.000 27.142.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.063.000 958.000 973.000 819.000 857.000
Andre fordringer 7.495.000 5.438.000 14.450.000 13.325.000 7.609.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 180.744.000 57.964.000 38.781.000 41.145.000 41.013.000
Sum omløpsmidler 189.302.000 64.360.000 54.204.000 55.289.000 49.479.000
Sum eiendeler 214.201.000 97.509.000 93.332.000 83.838.000 76.621.000
Sum opptjent egenkapital 73.815.000 61.184.000 51.333.000 44.485.000 39.709.000
Sum egenkapital 75.517.000 62.886.000 53.035.000 46.187.000 41.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 151.000 1.441.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 151.000 1.441.000
Leverandørgjeld 3.957.000 3.459.000 5.051.000 8.189.000 4.205.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.807.000 6.680.000 9.213.000 8.123.000 8.232.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.920.000 24.484.000 26.033.000 21.188.000 21.332.000
Sum kortsiktig gjeld 138.684.000 34.623.000 40.297.000 37.500.000 33.769.000
Sum gjeld og egenkapital 214.201.000 97.509.000 93.332.000 83.838.000 76.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.618.000 29.737.000 13.907.000 17.789.000 15.710.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 1.3 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.3 1.5 1.5
Soliditet 35.3 64.5 56.8 55.1 5
Resultatgrad 7.5 6.0 1.2 2.7 1.4
Rentedekningsgrad 362.2 1.586.3 229.8 494.4 352.5
Gjeldsgrad 1.8 0.6 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.9 10.1 2.9 5.7 3.1
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG
ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
11.07.2022
Prokura i fellesskap
Husby Søland Jannicke
Prokura i fellesskap
Bjørsvik Rørlien Bjørg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex