Arve Wandsvik
Juridisk navn:  Arve Wandsvik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40233802
Postboks 98 Ørtangen 10 Fax: 78953639
9811 Vadsø 9800 Vadsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 984267576
Aksjekapital: 1.988.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/2002 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
4.36%
Resultat  
  
-25.06%
Egenkapital  
  
9.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.138.000 3.965.000 4.211.000 4.813.000 4.017.000
Resultat: 308.000 411.000 442.000 229.000 238.000
Egenkapital: 3.949.000 3.611.000 3.646.000 2.787.000 2.299.000
Regnskap for  Arve Wandsvik
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.138.000 3.965.000 4.211.000 4.813.000 4.017.000
Driftskostnader -3.704.000 -3.452.000 -3.688.000 -4.432.000 -3.670.000
Driftsresultat 435.000 512.000 523.000 380.000 347.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -128.000 -102.000 -81.000 -152.000 -109.000
Finans -128.000 -102.000 -81.000 -152.000 -109.000
Resultat før skatt 308.000 411.000 442.000 229.000 238.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 308.000 411.000 442.000 229.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.300.000 0 13.000 16.000 60.000
Sum omløpsmidler 5.401.000 5.844.000 5.853.000 5.411.000 4.628.000
Sum eiendeler 6.701.000 5.844.000 5.866.000 5.427.000 4.688.000
Sum opptjent egenkapital 3.949.000 3.611.000 3.646.000 2.787.000 2.299.000
Sum egenkapital 3.949.000 3.611.000 3.646.000 2.787.000 2.299.000
Sum langsiktig gjeld 2.089.000 1.367.000 1.037.000 1.662.000 1.703.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 867.000 1.182.000 978.000 685.000
Sum gjeld og egenkapital 6.702.000 5.845.000 5.865.000 5.427.000 4.687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.994.000 3.965.000 4.211.000 4.813.000 4.017.000
Andre inntekter 144.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.138.000 3.965.000 4.211.000 4.813.000 4.017.000
Varekostnad -3.390.000 -3.117.000 -3.241.000 -4.043.000 -3.223.000
Lønninger -65.000 -51.000 -132.000 -32.000 -1.000
Avskrivning 0 -13.000 -3.000 -4.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -271.000 -312.000 -353.000 -431.000
Driftskostnader -3.704.000 -3.452.000 -3.688.000 -4.432.000 -3.670.000
Driftsresultat 435.000 512.000 523.000 380.000 347.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -128.000 -102.000 -81.000 -152.000 -109.000
Finans -128.000 -102.000 -81.000 -152.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 308.000 411.000 442.000 229.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.300.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 13.000 16.000 60.000
Sum varige driftsmidler 1.300.000 0 13.000 16.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.300.000 0 13.000 16.000 60.000
Varebeholdning 4.650.000 5.160.000 5.065.000 4.790.000 4.255.000
Kundefordringer 426.000 498.000 523.000 310.000 256.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 186.000 265.000 312.000 117.000
Sum omløpsmidler 5.401.000 5.844.000 5.853.000 5.411.000 4.628.000
Sum eiendeler 6.701.000 5.844.000 5.866.000 5.427.000 4.688.000
Sum opptjent egenkapital 3.949.000 3.611.000 3.646.000 2.787.000 2.299.000
Sum egenkapital 3.949.000 3.611.000 3.646.000 2.787.000 2.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.089.000 1.367.000 1.037.000 1.662.000 1.703.000
Leverandørgjeld 645.000 875.000 1.167.000 947.000 553.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 -9.000 13.000 28.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 664.000 867.000 1.182.000 978.000 685.000
Sum gjeld og egenkapital 6.702.000 5.845.000 5.865.000 5.427.000 4.687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.737.000 4.977.000 4.671.000 4.433.000 3.943.000
Likviditetsgrad 1 8.1 6.7 5 5.5 6.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6
Soliditet 58.9 61.8 62.2 51.4 49.1
Resultatgrad 10.5 12.9 12.4 7.9 8.6
Rentedekningsgrad 3.4 5 6.5 2.5 3.2
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 8.8 8.9 7 7.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex