Artec As
Juridisk navn:  Artec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55207850
Damsgårdsveien 135 Damsgårdsveien 135 Fax: 55207860
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 841756142
Aksjekapital: 557.550 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/9/1987 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: artec as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.7%
Resultat  
  
-59%
Egenkapital  
  
13.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.236.000 26.489.000 23.542.000 21.688.000 21.940.000
Resultat: 613.000 1.495.000 -328.000 -463.000 -401.000
Egenkapital: 3.696.000 3.245.000 3.432.000 3.467.000 3.050.000
Regnskap for  Artec As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.236.000 26.489.000 23.542.000 21.688.000 21.940.000
Driftskostnader -31.604.000 -24.979.000 -23.866.000 -22.131.000 -22.314.000
Driftsresultat 631.000 1.510.000 -323.000 -444.000 -374.000
Finansinntekter 1.000 3.000 20.000 5.000 -1.000
Finanskostnader -19.000 -34.000 -25.000 -23.000 -27.000
Finans -18.000 -31.000 -5.000 -18.000 -28.000
Resultat før skatt 613.000 1.495.000 -328.000 -463.000 -401.000
Skattekostnad -163.000 -357.000 53.000 98.000 81.000
Årsresultat 451.000 1.138.000 -275.000 -365.000 -320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.386.000 564.000 212.000 242.000 389.000
Sum omløpsmidler 11.111.000 9.713.000 7.537.000 7.779.000 6.997.000
Sum eiendeler 12.497.000 10.277.000 7.749.000 8.021.000 7.386.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 -187.000 0 0 339.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.245.000 3.432.000 3.467.000 3.050.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.801.000 7.032.000 4.318.000 4.553.000 4.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.497.000 10.277.000 7.750.000 8.020.000 7.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.236.000 26.489.000 23.542.000 21.688.000 21.940.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.236.000 26.489.000 23.542.000 21.688.000 21.940.000
Varekostnad -1.525.000 -3.219.000 -4.221.000 -3.253.000 -4.343.000
Lønninger -23.217.000 -17.873.000 -16.484.000 -15.559.000 -14.637.000
Avskrivning -324.000 -135.000 -63.000 -48.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.538.000 -3.752.000 -3.098.000 -3.271.000 -3.286.000
Driftskostnader -31.604.000 -24.979.000 -23.866.000 -22.131.000 -22.314.000
Driftsresultat 631.000 1.510.000 -323.000 -444.000 -374.000
Finansinntekter 1.000 3.000 20.000 5.000 -1.000
Finanskostnader -19.000 -34.000 -25.000 -23.000 -27.000
Finans -18.000 -31.000 -5.000 -18.000 -28.000
Konsernbidrag -1.325.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 451.000 1.138.000 -275.000 -365.000 -320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 538.000 106.000 89.000 108.000 257.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 848.000 458.000 123.000 133.000 132.000
Sum varige driftsmidler 848.000 458.000 123.000 133.000 132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.386.000 564.000 212.000 242.000 389.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.940.000 4.292.000 1.965.000 3.390.000 2.805.000
Andre fordringer 550.000 325.000 231.000 308.000 216.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 5.611.000 5.086.000 4.934.000 2.907.000 3.937.000
Sum omløpsmidler 11.111.000 9.713.000 7.537.000 7.779.000 6.997.000
Sum eiendeler 12.497.000 10.277.000 7.749.000 8.021.000 7.386.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 -187.000 0 0 339.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.245.000 3.432.000 3.467.000 3.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.698.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 267.000 708.000 679.000 546.000 435.000
Betalbar skatt 594.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.947.000 2.397.000 1.755.000 1.922.000 1.846.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.993.000 2.229.000 1.884.000 2.086.000 2.055.000
Sum kortsiktig gjeld 8.801.000 7.032.000 4.318.000 4.553.000 4.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.497.000 10.277.000 7.750.000 8.020.000 7.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.310.000 2.681.000 3.219.000 3.226.000 2.661.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.7 1.7 1.6
Soliditet 29.6 31.6 44.3 43.2 41.3
Resultatgrad 2.0 5.7 -1.4 -1.7
Rentedekningsgrad 33.2 44.4 -12.9 -19.3 -13.9
Gjeldsgrad 2.4 2.2 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.1 14.7 -3.9 -5.5 -5.1
Signatur
17.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex