Arnfinn Consulting AS
Juridisk navn:  Arnfinn Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dronningåsen 51 Dronningåsen 51 Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995210452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/16/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet Hinna AS
Utvikling:
Omsetning  
  
79.32%
Resultat  
  
1948.48%
Egenkapital  
  
223.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.318.000 735.000 687.000 658.000 64.000
Resultat: 610.000 -33.000 -129.000 223.000 -105.000
Egenkapital: 871.000 269.000 303.000 432.000 208.000
Regnskap for  Arnfinn Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.318.000 735.000 687.000 658.000 64.000
Driftskostnader -709.000 -769.000 -817.000 -436.000 -170.000
Driftsresultat 609.000 -34.000 -130.000 223.000 -106.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 610.000 -33.000 -129.000 223.000 -105.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 602.000 -33.000 -129.000 223.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 35.000 70.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 560.000 619.000 650.000 318.000
Sum eiendeler 1.230.000 560.000 619.000 685.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 169.000 203.000 332.000 108.000
Sum egenkapital 871.000 269.000 303.000 432.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 115.000 141.000 78.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 559.000 619.000 685.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.318.000 735.000 687.000 658.000 64.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.318.000 735.000 687.000 658.000 64.000
Varekostnad -104.000 0 0 0
Lønninger -526.000 -515.000 -576.000 -231.000 -1.000
Avskrivning -1.000 0 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -150.000 -206.000 -170.000 -134.000
Driftskostnader -709.000 -769.000 -817.000 -436.000 -170.000
Driftsresultat 609.000 -34.000 -130.000 223.000 -106.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 602.000 -33.000 -129.000 223.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 35.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 35.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 140.000 75.000 86.000 45.000 3.000
Andre fordringer 1.000 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.056.000 484.000 526.000 605.000 315.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 560.000 619.000 650.000 318.000
Sum eiendeler 1.230.000 560.000 619.000 685.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 169.000 203.000 332.000 108.000
Sum egenkapital 871.000 269.000 303.000 432.000 208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Leverandørgjeld 1.000 0 5.000 0 1.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 66.000 82.000 57.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 49.000 54.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 183.000 115.000 141.000 78.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 559.000 619.000 685.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.014.000 445.000 478.000 572.000 314.000
Likviditetsgrad 1 6.5 4.9 4.4 8.3 79.5
Likviditetsgrad 2 6.5 4.9 4.4 8.3 79.5
Soliditet 70.9 48.1 48.9 63.1 53.7
Resultatgrad 46.2 -4.6 -18.9 33.9 -165.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 1.1 1 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 49.6 -5.9 -20.8 32.7 -27.1
Signatur
15.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex