Arnfinn Bakken As
Juridisk navn:  Arnfinn Bakken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Almannveien 199 Almannveien 199 Fax:
2550 Os I Østerdalen 2550 Os I Østerdalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Os
Org.nr: 918429948
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
223.86%
Resultat  
  
256.06%
Egenkapital  
  
117.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.425.000 440.000 530.000 470.000 0
Resultat: 1.410.000 396.000 463.000 386.000 -71.000
Egenkapital: 2.606.000 1.196.000 801.000 337.000 -31.000
Regnskap for  Arnfinn Bakken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.425.000 440.000 530.000 470.000 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Driftsresultat 1.413.000 430.000 520.000 457.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -34.000 -57.000 -71.000 -70.000
Finans -3.000 -34.000 -57.000 -71.000 -70.000
Resultat før skatt 1.410.000 396.000 463.000 386.000 -71.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 18.000
Årsresultat 1.410.000 396.000 463.000 368.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.475.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.618.000
Sum omløpsmidler 131.000 107.000 196.000 47.000 22.000
Sum eiendeler 2.606.000 1.707.000 1.796.000 1.647.000 1.640.000
Sum opptjent egenkapital 2.576.000 1.166.000 771.000 307.000 -53.000
Sum egenkapital 2.606.000 1.196.000 801.000 337.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 511.000 996.000 1.308.000 1.670.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.606.000 1.707.000 1.797.000 1.646.000 1.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.425.000 440.000 530.000 470.000 0
Driftsinntekter 1.425.000 440.000 530.000 470.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Driftsresultat 1.413.000 430.000 520.000 457.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -34.000 -57.000 -71.000 -70.000
Finans -3.000 -34.000 -57.000 -71.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.410.000 396.000 463.000 368.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.475.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Sum anleggsmidler 2.475.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.618.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 107.000 196.000 47.000 22.000
Sum omløpsmidler 131.000 107.000 196.000 47.000 22.000
Sum eiendeler 2.606.000 1.707.000 1.796.000 1.647.000 1.640.000
Sum opptjent egenkapital 2.576.000 1.166.000 771.000 307.000 -53.000
Sum egenkapital 2.606.000 1.196.000 801.000 337.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 511.000 996.000 1.308.000 1.670.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.606.000 1.707.000 1.797.000 1.646.000 1.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 107.000 196.000 46.000 22.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 0 0 4 0
Soliditet 100.0 70.1 44.6 20.5 -1.9
Resultatgrad 99.2 97.7 98.1 97.2
Rentedekningsgrad 471.0 12.6 9.1 6.4 0
Gjeldsgrad 0.4 1.2 3.9 -53.9
Total kapitalrentabilitet 54.2 25.2 28.9 27.8 0
Signatur
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex