Arnfinn AS
Juridisk navn:  Arnfinn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dronningåsen 51 Dronningåsen 51 Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988975761
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.39%
Resultat  
  
-5.14%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 509.000 538.000 252.000 234.000 117.000
Resultat: 480.000 506.000 224.000 216.000 83.000
Egenkapital: 8.175.000 8.194.000 7.688.000 7.575.000 7.858.000
Regnskap for  Arnfinn AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 509.000 538.000 252.000 234.000 117.000
Driftskostnader -29.000 -32.000 -29.000 -21.000 -37.000
Driftsresultat 480.000 506.000 223.000 213.000 80.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 3.000
Resultat før skatt 480.000 506.000 224.000 216.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 480.000 506.000 224.000 216.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.977.000 7.079.000 7.031.000 7.105.000 6.571.000
Sum omløpsmidler 1.724.000 1.132.000 784.000 489.000 1.304.000
Sum eiendeler 8.701.000 8.211.000 7.815.000 7.594.000 7.875.000
Sum opptjent egenkapital 2.388.000 2.408.000 1.902.000 1.788.000 2.072.000
Sum egenkapital 8.175.000 8.194.000 7.688.000 7.575.000 7.858.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 526.000 17.000 127.000 20.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 8.701.000 8.212.000 7.816.000 7.595.000 7.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 509.000 538.000 403.000 234.000 117.000
Andre inntekter -150.000 0 0
Driftsinntekter 509.000 538.000 252.000 234.000 117.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -32.000 -29.000 -21.000 -37.000
Driftskostnader -29.000 -32.000 -29.000 -21.000 -37.000
Driftsresultat 480.000 506.000 223.000 213.000 80.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 480.000 506.000 224.000 216.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.977.000 7.079.000 7.031.000 7.105.000 6.571.000
Sum anleggsmidler 6.977.000 7.079.000 7.031.000 7.105.000 6.571.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 409.000 388.000 402.000 234.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.315.000 744.000 382.000 255.000 1.187.000
Sum omløpsmidler 1.724.000 1.132.000 784.000 489.000 1.304.000
Sum eiendeler 8.701.000 8.211.000 7.815.000 7.594.000 7.875.000
Sum opptjent egenkapital 2.388.000 2.408.000 1.902.000 1.788.000 2.072.000
Sum egenkapital 8.175.000 8.194.000 7.688.000 7.575.000 7.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 526.000 17.000 127.000 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 17.000 127.000 20.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 8.701.000 8.212.000 7.816.000 7.595.000 7.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 1.115.000 657.000 469.000 1.287.000
Likviditetsgrad 1 3.3 66.6 6.2 24.4 76.7
Likviditetsgrad 2 3.3 66.6 6.2 24.4 76.7
Soliditet 94.0 99.8 98.4 99.7 99.8
Resultatgrad 94.3 94.1 88.5 9 68.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 5.5 6.2 2.9 2.8 1.1
Signatur
03.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.01.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex