Arne Andresen AS
Juridisk navn:  Arne Andresen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33420020
Gneisveien 11 Gneisveien 11 Fax: 33420021
3221 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 967981397
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/26/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.68%
Resultat  
  
-27.35%
Egenkapital  
  
26.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.321.000 17.617.000 16.697.000 14.987.000 13.490.000
Resultat: 1.190.000 1.638.000 1.425.000 811.000 577.000
Egenkapital: 4.400.000 3.474.000 2.709.000 1.637.000 1.050.000
Regnskap for  Arne Andresen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.321.000 17.617.000 16.697.000 14.987.000 13.490.000
Driftskostnader -15.978.000 -15.871.000 -15.190.000 -14.109.000 -12.835.000
Driftsresultat 1.342.000 1.746.000 1.507.000 877.000 656.000
Finansinntekter 3.000 11.000 9.000 13.000 14.000
Finanskostnader -155.000 -119.000 -90.000 -80.000 -94.000
Finans -152.000 -108.000 -81.000 -67.000 -80.000
Resultat før skatt 1.190.000 1.638.000 1.425.000 811.000 577.000
Skattekostnad -264.000 -372.000 -353.000 -224.000 -177.000
Årsresultat 926.000 1.265.000 1.072.000 587.000 400.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.175.000 700.000 501.000 885.000 1.309.000
Sum omløpsmidler 5.415.000 7.132.000 6.123.000 5.129.000 4.333.000
Sum eiendeler 7.590.000 7.832.000 6.624.000 6.014.000 5.642.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 524.000 -241.000 -1.313.000 -1.900.000
Sum egenkapital 4.400.000 3.474.000 2.709.000 1.637.000 1.050.000
Sum langsiktig gjeld 550.000 734.000 1.157.000 1.568.000 1.965.000
Sum kortsiktig gjeld 2.640.000 3.625.000 2.758.000 2.810.000 2.627.000
Sum gjeld og egenkapital 7.590.000 7.833.000 6.624.000 6.015.000 5.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.294.000 17.556.000 16.612.000 14.912.000 13.415.000
Andre inntekter 27.000 61.000 85.000 75.000 76.000
Driftsinntekter 17.321.000 17.617.000 16.697.000 14.987.000 13.490.000
Varekostnad -9.533.000 -10.275.000 -9.958.000 -9.285.000 -8.410.000
Lønninger -3.840.000 -3.224.000 -3.080.000 -2.824.000 -2.701.000
Avskrivning -190.000 -150.000 -170.000 -200.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.415.000 -2.222.000 -1.982.000 -1.800.000 -1.546.000
Driftskostnader -15.978.000 -15.871.000 -15.190.000 -14.109.000 -12.835.000
Driftsresultat 1.342.000 1.746.000 1.507.000 877.000 656.000
Finansinntekter 3.000 11.000 9.000 13.000 14.000
Finanskostnader -155.000 -119.000 -90.000 -80.000 -94.000
Finans -152.000 -108.000 -81.000 -67.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0
Årsresultat 926.000 1.265.000 1.072.000 587.000 400.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 256.000 265.000 0 0
Fast eiendom 0 18.000 73.000 146.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.923.000 404.000 177.000 293.000 419.000
Sum varige driftsmidler 1.923.000 404.000 195.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 41.000 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.175.000 700.000 501.000 885.000 1.309.000
Varebeholdning 2.915.000 3.444.000 3.538.000 3.043.000 2.539.000
Kundefordringer 848.000 1.139.000 1.521.000 1.309.000 1.439.000
Andre fordringer 101.000 155.000 171.000 195.000 130.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.551.000 2.389.000 892.000 583.000 225.000
Sum omløpsmidler 5.415.000 7.132.000 6.123.000 5.129.000 4.333.000
Sum eiendeler 7.590.000 7.832.000 6.624.000 6.014.000 5.642.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 524.000 -241.000 -1.313.000 -1.900.000
Sum egenkapital 4.400.000 3.474.000 2.709.000 1.637.000 1.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 188.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 550.000 734.000 1.157.000 1.568.000 1.965.000
Leverandørgjeld 1.460.000 1.137.000 1.174.000 1.561.000 1.548.000
Betalbar skatt 219.000 363.000 139.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 510.000 1.213.000 817.000 630.000 359.000
Utbytte -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 412.000 439.000 619.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 2.640.000 3.625.000 2.758.000 2.810.000 2.627.000
Sum gjeld og egenkapital 7.590.000 7.833.000 6.624.000 6.015.000 5.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.775.000 3.507.000 3.365.000 2.319.000 1.706.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2.2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 0.7 0.7
Soliditet 58.0 44.4 40.9 27.2 18.6
Resultatgrad 7.7 9.9 9 5.9 4.9
Rentedekningsgrad 8.7 14.7 16.7 1 7
Gjeldsgrad 0.7 1.3 1.4 2.7 4.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 22.4 22.9 14.8 11.9
Signatur
05.05.2021
STYRETS FORMANN ALENE OG AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex