Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Juridisk navn:  Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55393850
Hardangervegen 871 Hardangervegen 871 Fax: 55242780
5267 Espeland 5267 Espeland
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989198629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.99%
Resultat  
  
-87.64%
Egenkapital  
  
-3.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 85.060.000 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000
Resultat: 243.000 1.966.000 6.306.000 3.967.000 8.633.000
Egenkapital: 8.572.000 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000
Regnskap for  Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 85.060.000 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000
Driftskostnader -84.899.000 -86.985.000 -96.335.000 -107.478.000 -106.301.000
Driftsresultat 162.000 699.000 6.270.000 3.898.000 8.551.000
Finansinntekter 176.000 1.867.000 151.000 182.000 193.000
Finanskostnader -94.000 -600.000 -115.000 -113.000 -112.000
Finans 82.000 1.267.000 36.000 69.000 81.000
Resultat før skatt 243.000 1.966.000 6.306.000 3.967.000 8.633.000
Skattekostnad -53.000 -580.000 -1.532.000 -1.005.000 -2.364.000
Årsresultat 190.000 1.386.000 4.774.000 2.963.000 6.269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.960.000 4.709.000 2.417.000 1.588.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 21.083.000 18.638.000 37.807.000 31.937.000 31.058.000
Sum eiendeler 25.043.000 23.347.000 40.224.000 33.525.000 32.074.000
Sum opptjent egenkapital 8.160.000 8.470.000 7.152.000 9.965.000 10.616.000
Sum egenkapital 8.572.000 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000
Sum langsiktig gjeld 329.000 273.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.142.000 14.193.000 32.659.000 23.148.000 21.045.000
Sum gjeld og egenkapital 25.043.000 23.348.000 40.223.000 33.525.000 32.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.908.000 86.944.000 102.606.000 110.909.000 114.594.000
Andre inntekter 152.000 740.000 0 467.000 259.000
Driftsinntekter 85.060.000 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000
Varekostnad -43.982.000 -40.597.000 -44.082.000 -53.079.000 -54.614.000
Lønninger -33.700.000 -38.008.000 -43.178.000 -44.683.000 -42.891.000
Avskrivning -669.000 -575.000 -477.000 -462.000 -289.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.548.000 -7.805.000 -8.598.000 -9.254.000 -8.507.000
Driftskostnader -84.899.000 -86.985.000 -96.335.000 -107.478.000 -106.301.000
Driftsresultat 162.000 699.000 6.270.000 3.898.000 8.551.000
Finansinntekter 176.000 1.867.000 151.000 182.000 193.000
Finanskostnader -94.000 -600.000 -115.000 -113.000 -112.000
Finans 82.000 1.267.000 36.000 69.000 81.000
Konsernbidrag 0 -60.000 -75.000 -113.000 -139.000
Utbytte 0 -9.000 -11.000 -2.000 -2.000
Årsresultat 190.000 1.386.000 4.774.000 2.963.000 6.269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 17.000 197.000 211.000 214.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.991.000 2.724.000 1.641.000 1.332.000 690.000
Sum varige driftsmidler 1.991.000 2.724.000 1.641.000 1.332.000 690.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.969.000 1.969.000 579.000 45.000 111.000
Sum anleggsmidler 3.960.000 4.709.000 2.417.000 1.588.000 1.016.000
Varebeholdning 1.681.000 1.284.000 1.487.000 2.721.000 1.716.000
Kundefordringer 11.347.000 10.626.000 29.263.000 21.912.000 21.604.000
Andre fordringer 1.242.000 1.684.000 1.029.000 1.771.000 1.752.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.813.000 5.043.000 6.028.000 5.533.000 5.985.000
Sum omløpsmidler 21.083.000 18.638.000 37.807.000 31.937.000 31.058.000
Sum eiendeler 25.043.000 23.347.000 40.224.000 33.525.000 32.074.000
Sum opptjent egenkapital 8.160.000 8.470.000 7.152.000 9.965.000 10.616.000
Sum egenkapital 8.572.000 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 329.000 273.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 225.000 69.000 3.587.000 0
Sum langsiktig gjeld 329.000 273.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.552.000 3.112.000 8.367.000 5.613.000 6.630.000
Betalbar skatt 0 128.000 1.513.000 909.000 2.259.000
Skyldig offentlige avgifter 4.373.000 4.879.000 10.432.000 5.699.000 4.640.000
Utbytte 0 -9.000 -11.000 -2.000 -2.000
Annen kortsiktig gjeld 6.717.000 5.848.000 12.278.000 7.340.000 7.517.000
Sum kortsiktig gjeld 16.142.000 14.193.000 32.659.000 23.148.000 21.045.000
Sum gjeld og egenkapital 25.043.000 23.348.000 40.223.000 33.525.000 32.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.941.000 4.445.000 5.148.000 8.789.000 10.013.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.4
Soliditet 34.2 3 18.8 3 34.4
Resultatgrad 0.2 0.8 6.1 3.5 7.4
Rentedekningsgrad 1.7 1.2 54.5 34.5 78.1
Gjeldsgrad 1.9 1.6 4.3 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.3 1 1 12.2 27.3
Signatur
08.03.2019
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex