Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arna Forvaltning AS
Juridisk navn:  Arna Forvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55246902
Postboks 210 Indre Arna Arnatveitlia 27 Fax:
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977555108
Aksjekapital: 810.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.76%
Resultat  
  
-102.89%
Egenkapital  
  
-0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 590.000 17.000 12.000 15.000
Resultat: -8.000 277.000 -21.000 -11.000 5.000
Egenkapital: 1.473.000 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000
Regnskap for  Arna Forvaltning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 590.000 17.000 12.000 15.000
Driftskostnader -40.000 -316.000 -41.000 -28.000 -24.000
Driftsresultat -15.000 273.000 -24.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Resultat før skatt -8.000 277.000 -21.000 -11.000 5.000
Skattekostnad 0 -35.000 0 0 0
Årsresultat -8.000 241.000 -21.000 -11.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 1.215.000 939.000 960.000 971.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.517.000 1.241.000 1.262.000 1.273.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 672.000 430.000 451.000 462.000
Sum egenkapital 1.473.000 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 35.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.517.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 567.000 0 0 0
Andre inntekter 18.000 23.000 17.000 12.000 15.000
Driftsinntekter 25.000 590.000 17.000 12.000 15.000
Varekostnad 0 -241.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -75.000 -41.000 -28.000 -24.000
Driftskostnader -40.000 -316.000 -41.000 -28.000 -24.000
Driftsresultat -15.000 273.000 -24.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 241.000 -21.000 -11.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 3.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.170.000 1.212.000 939.000 960.000 971.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 1.215.000 939.000 960.000 971.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.517.000 1.241.000 1.262.000 1.273.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 672.000 430.000 451.000 462.000
Sum egenkapital 1.473.000 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 35.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 35.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.517.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.172.000 1.180.000 939.000 960.000 971.000
Likviditetsgrad 1 34.7
Likviditetsgrad 2 0 34.7 0 0 0.0
Soliditet 1 97.7 1 1 100.0
Resultatgrad 46.3 -141.2 -133.3 -60.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 18.2 -1.7 0.4
Signatur
11.12.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.12.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex