Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arna Drift As
Juridisk navn:  Arna Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91619241
Fabrikkvegen 1 Fabrikkvegen 1 Fax:
5265 Ytre Arna 5265 Ytre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995514281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/17/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.54%
Resultat  
  
-2220.45%
Egenkapital  
  
-3110%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.234.000 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000
Resultat: -933.000 44.000 -126.000 -43.000 658.000
Egenkapital: -903.000 30.000 -14.000 107.000 140.000
Regnskap for  Arna Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.234.000 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000
Driftskostnader -4.077.000 -5.638.000 -4.664.000 -3.094.000 -3.042.000
Driftsresultat -842.000 89.000 -91.000 -11.000 674.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -92.000 -46.000 -35.000 -32.000 -16.000
Finans -92.000 -46.000 -35.000 -32.000 -16.000
Resultat før skatt -933.000 44.000 -126.000 -43.000 658.000
Skattekostnad 0 0 4.000 11.000 -15.000
Årsresultat -933.000 44.000 -121.000 -32.000 643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 762.000 975.000 445.000 575.000 379.000
Sum omløpsmidler 424.000 1.395.000 823.000 1.082.000 737.000
Sum eiendeler 1.186.000 2.370.000 1.268.000 1.657.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital -1.003.000 -70.000 -114.000 7.000 40.000
Sum egenkapital -903.000 30.000 -14.000 107.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 1.038.000 1.045.000 483.000 918.000 493.000
Sum kortsiktig gjeld 1.051.000 1.294.000 799.000 631.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 1.186.000 2.369.000 1.268.000 1.656.000 1.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.206.000 5.701.000 4.573.000 3.082.000 3.612.000
Andre inntekter 29.000 27.000 0 0 104.000
Driftsinntekter 3.234.000 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000
Varekostnad -25.000 -55.000 -432.000 -519.000 -24.000
Lønninger -3.070.000 -4.576.000 -3.068.000 -1.810.000 -2.491.000
Avskrivning -207.000 -117.000 -113.000 -54.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -775.000 -890.000 -1.051.000 -711.000 -457.000
Driftskostnader -4.077.000 -5.638.000 -4.664.000 -3.094.000 -3.042.000
Driftsresultat -842.000 89.000 -91.000 -11.000 674.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -92.000 -46.000 -35.000 -32.000 -16.000
Finans -92.000 -46.000 -35.000 -32.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -933.000 44.000 -121.000 -32.000 643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 103.000 177.000 0 0 0
Driftsløsøre 630.000 783.000 361.000 474.000 364.000
Sum varige driftsmidler 733.000 960.000 361.000 474.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 15.000 84.000 101.000 15.000
Sum anleggsmidler 762.000 975.000 445.000 575.000 379.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 315.000 504.000 651.000 754.000 184.000
Andre fordringer 72.000 125.000 39.000 38.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 766.000 133.000 290.000 449.000
Sum omløpsmidler 424.000 1.395.000 823.000 1.082.000 737.000
Sum eiendeler 1.186.000 2.370.000 1.268.000 1.657.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital -1.003.000 -70.000 -114.000 7.000 40.000
Sum egenkapital -903.000 30.000 -14.000 107.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.038.000 1.045.000 483.000 918.000 493.000
Leverandørgjeld 150.000 79.000 95.000 288.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 -22.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 705.000 422.000 146.000 211.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 510.000 303.000 197.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.051.000 1.294.000 799.000 631.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 1.186.000 2.369.000 1.268.000 1.656.000 1.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -627.000 101.000 24.000 451.000 254.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.1 1 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 1 1.7 1.6
Soliditet -76.1 1.3 -1.1 6.5 12.5
Resultatgrad 1.6 -0.4 18.1
Rentedekningsgrad -9.2 1.9 -2.6 -0.3 42.1
Gjeldsgrad -2.3 7 -91.6 14.5 7.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 -7.2 -0.7 60.4
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex