Arna Bolig Utvikling As
Juridisk navn:  Arna Bolig Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Helseprodusenten AS Arnatveitvegen 137 c/o Helseprodusenten AS Arnatveitvegen 137 Fax:
5262 Arnatveit 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917810559
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.81%
Resultat  
  
-121.61%
Egenkapital  
  
-7.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 859.000 912.000 65.000
Resultat: -86.000 398.000 -66.000
Egenkapital: 878.000 947.000 645.000
Regnskap for  Arna Bolig Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 859.000 912.000 65.000
Driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftsresultat 494.000 690.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -581.000 -293.000 -47.000
Finans -581.000 -293.000 -47.000
Resultat før skatt -86.000 398.000 -66.000
Skattekostnad 17.000 -96.000 17.000
Årsresultat -69.000 302.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.372.000 11.079.000 10.523.000
Sum omløpsmidler 14.419.000 12.000 7.000
Sum eiendeler 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 247.000 -48.000
Sum egenkapital 878.000 947.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 12.304.000 9.624.000 9.498.000
Sum kortsiktig gjeld 11.609.000 520.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 859.000 912.000 65.000
Driftsinntekter 859.000 912.000 65.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftsresultat 494.000 690.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -581.000 -293.000 -47.000
Finans -581.000 -293.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -69.000 302.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 17.000
Fast eiendom 10.355.000 11.079.000 10.505.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.355.000 11.079.000 10.505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.372.000 11.079.000 10.523.000
Varebeholdning 13.667.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 143.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 609.000 10.000 7.000
Sum omløpsmidler 14.419.000 12.000 7.000
Sum eiendeler 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 247.000 -48.000
Sum egenkapital 878.000 947.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.331.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.304.000 9.624.000 9.498.000
Leverandørgjeld 2.142.000 80.000 28.000
Betalbar skatt 0 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.136.000 361.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 11.609.000 520.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.810.000 -508.000 -379.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet 3.5 8.5 6.1
Resultatgrad 57.5 75.7 -29.2
Rentedekningsgrad 0.9 2.4 -0.4
Gjeldsgrad 27.2 10.7 15.3
Total kapitalrentabilitet 2 6.2 -0.2
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex