Arn Vennatrø Holding As
Juridisk navn:  Arn Vennatrø Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stokmovegen 2 Stokmovegen 2 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 915547338
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.45%
Egenkapital  
  
16.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 99.000 93.000 91.000 87.000 218.000
Egenkapital: 701.000 601.000 509.000 418.000 331.000
Regnskap for  Arn Vennatrø Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -13.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -13.000 -9.000
Finansinntekter 110.000 103.000 100.000 100.000 227.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 110.000 103.000 100.000 100.000 227.000
Resultat før skatt 99.000 93.000 91.000 87.000 218.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 93.000 91.000 87.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 700.000 601.000 509.000 416.000 331.000
Sum eiendeler 702.000 603.000 511.000 418.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 651.000 551.000 459.000 368.000 281.000
Sum egenkapital 701.000 601.000 509.000 418.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 603.000 511.000 418.000 333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -13.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -13.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -13.000 -9.000
Finansinntekter 110.000 103.000 100.000 100.000 227.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 110.000 103.000 100.000 100.000 227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 93.000 91.000 87.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 202.000 100.000 200.000 100.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 501.000 309.000 316.000 51.000
Sum omløpsmidler 700.000 601.000 509.000 416.000 331.000
Sum eiendeler 702.000 603.000 511.000 418.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 651.000 551.000 459.000 368.000 281.000
Sum egenkapital 701.000 601.000 509.000 418.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 603.000 511.000 418.000 333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 698.000 599.000 507.000 416.000 329.000
Likviditetsgrad 1 3 300.5 254.5 165.5
Likviditetsgrad 2 3 300.5 254.5 0 165.6
Soliditet 99.7 99.7 99.6 1 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.1 15.4 17.6 20.8 65.5
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex