Arn Eiendom AS
Juridisk navn:  Arn Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75171933
Ørbradden 5 Ørbradden 5 Fax: 75174732
8663 Mosjøen 8663 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 991635505
Aksjekapital: 2.850.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.36%
Resultat  
  
-109.94%
Egenkapital  
  
-3.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.299.000 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000
Resultat: -1.310.000 -624.000 -1.111.000 -22.000 -44.000
Egenkapital: 34.032.000 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000
Regnskap for  Arn Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.299.000 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000
Driftskostnader -3.561.000 -2.621.000 -3.020.000 -1.893.000 -1.838.000
Driftsresultat -1.262.000 -593.000 -1.131.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 16.000 25.000 79.000 45.000 53.000
Finanskostnader -65.000 -56.000 -58.000 -62.000 -94.000
Finans -49.000 -31.000 21.000 -17.000 -41.000
Resultat før skatt -1.310.000 -624.000 -1.111.000 -22.000 -44.000
Skattekostnad 176.000 151.000 284.000 33.000 62.000
Årsresultat -1.134.000 -473.000 -827.000 11.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.553.000 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000
Sum omløpsmidler 292.000 2.181.000 10.194.000 5.903.000 3.692.000
Sum eiendeler 36.845.000 39.960.000 46.305.000 37.329.000 36.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.345.000 5.478.000 5.951.000 6.778.000 6.767.000
Sum egenkapital 34.032.000 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000
Sum langsiktig gjeld 2.618.000 2.989.000 3.411.000 3.850.000 4.029.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 1.805.000 8.178.000 977.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 36.846.000 39.960.000 46.304.000 37.329.000 36.099.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.299.000 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000
Driftsinntekter 2.299.000 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -385.000 -388.000 -392.000 -363.000 -320.000
Avskrivning -1.164.000 -912.000 -988.000 -998.000 -989.000
Nedskrivning 0 -621.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.012.000 -700.000 -1.640.000 -532.000 -529.000
Driftskostnader -3.561.000 -2.621.000 -3.020.000 -1.893.000 -1.838.000
Driftsresultat -1.262.000 -593.000 -1.131.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 16.000 25.000 79.000 45.000 53.000
Finanskostnader -65.000 -56.000 -58.000 -62.000 -94.000
Finans -49.000 -31.000 21.000 -17.000 -41.000
Konsernbidrag 0 924.000 3.040.000 750.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.134.000 -473.000 -827.000 11.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 36.553.000 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.553.000 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.553.000 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 54.000 0
Andre fordringer 39.000 235.000 1.687.000 48.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 746.000 4.503.000 4.801.000 3.343.000
Sum omløpsmidler 292.000 2.181.000 10.194.000 5.903.000 3.692.000
Sum eiendeler 36.845.000 39.960.000 46.305.000 37.329.000 36.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.345.000 5.478.000 5.951.000 6.778.000 6.767.000
Sum egenkapital 34.032.000 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 176.000 402.000 648.000 637.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.200.000 4.000.000 500.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 2.618.000 2.989.000 3.411.000 3.850.000 4.029.000
Leverandørgjeld 41.000 73.000 3.123.000 147.000 56.000
Betalbar skatt 0 351.000 922.000 205.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 69.000 24.000 87.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 112.000 109.000 38.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 1.805.000 8.178.000 977.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 36.846.000 39.960.000 46.304.000 37.329.000 36.099.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 376.000 2.016.000 4.926.000 3.363.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.2 6 11.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 6 11.3
Soliditet 92.4 8 7 87.1 87.9
Resultatgrad -54.9 -29.2 -59.9 -0.3 -0.2
Rentedekningsgrad -19.4 -10.6 -19.5 -0.1 0.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.4 -1.4 -2.3 0.1 0.1
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex