Endre Årreberg AS
Juridisk navn:  Arkitektfirma Årreberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51521207
Pittervegen 4 Pittervegen 4 Fax: 51521462
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 837313902
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/2/1985 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: endre årreberg as
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.29%
Resultat  
  
-153.57%
Egenkapital  
  
-6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 229.000 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000
Resultat: -60.000 112.000 63.000 112.000 -526.000
Egenkapital: 936.000 996.000 883.000 820.000 708.000
Regnskap for  Endre Årreberg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 229.000 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000
Driftskostnader -290.000 -439.000 -1.244.000 -1.149.000 -659.000
Driftsresultat -60.000 110.000 60.000 109.000 -530.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Resultat før skatt -60.000 112.000 63.000 112.000 -526.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 112.000 63.000 112.000 -526.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.006.000 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000
Sum eiendeler 1.006.000 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 896.000 783.000 720.000 608.000
Sum egenkapital 936.000 996.000 883.000 820.000 708.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 77.000 321.000 494.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 1.073.000 1.204.000 1.314.000 927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 229.000 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 229.000 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000
Varekostnad -7.000 -8.000 -12.000 -3.000 0
Lønninger -137.000 -134.000 -1.064.000 -913.000 -512.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -297.000 -168.000 -233.000 -147.000
Driftskostnader -290.000 -439.000 -1.244.000 -1.149.000 -659.000
Driftsresultat -60.000 110.000 60.000 109.000 -530.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 112.000 63.000 112.000 -526.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 396.000 147.000 0
Andre fordringer 12.000 0 20.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 994.000 1.073.000 788.000 1.167.000 925.000
Sum omløpsmidler 1.006.000 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000
Sum eiendeler 1.006.000 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 896.000 783.000 720.000 608.000
Sum egenkapital 936.000 996.000 883.000 820.000 708.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 33.000 22.000 13.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 28.000 225.000 166.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 17.000 74.000 315.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 77.000 321.000 494.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 1.073.000 1.204.000 1.314.000 927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 996.000 884.000 820.000 708.000
Likviditetsgrad 1 14.4 13.9 3.8 2.7 4.2
Likviditetsgrad 2 14.4 13.9 3.8 2.7 4.2
Soliditet 93.0 92.8 73.3 62.4 76.4
Resultatgrad -26.2 2 4.6 8.7 -410.9
Rentedekningsgrad -60.0 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet -5.8 10.5 5.2 8.6 -56.7
Signatur
25.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex