Arendals Vasdrags Brugseierforening
Juridisk navn:  Arendals Vasdrags Brugseierforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38607000
Postboks 704 Stoa Stoaveien 14 Fax: 38606394
4808 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 847088842
Aksjekapital: 138.721 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/4/1907
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.36%
Resultat  
  
2.71%
Egenkapital  
  
-7.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.829.000 14.776.000 15.229.000 12.329.000 13.650.000
Resultat: -5.702.000 -5.861.000 -4.966.000 -4.777.000 -4.708.000
Egenkapital: 128.708.000 138.721.000 142.735.000 118.507.000 119.942.000
Regnskap for  Arendals Vasdrags Brugseierforening
Resultat 2020 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.829.000 14.776.000 15.229.000 12.329.000 13.650.000
Driftskostnader -20.521.000 -20.619.000 -20.210.000 -17.110.000 -18.391.000
Driftsresultat -5.692.000 -5.843.000 -4.982.000 -4.781.000 -4.740.000
Finansinntekter 3.000 3.000 37.000 17.000 33.000
Finanskostnader -13.000 -21.000 -21.000 -13.000 0
Finans -10.000 -18.000 16.000 4.000 33.000
Resultat før skatt -5.702.000 -5.861.000 -4.966.000 -4.777.000 -4.708.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -5.702.000 -5.861.000 -4.966.000 -4.777.000 -4.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.848.000 140.791.000 144.764.000 120.480.000 121.875.000
Sum omløpsmidler 917.000 3.249.000 13.532.000 2.086.000 2.286.000
Sum eiendeler 131.765.000 144.040.000 158.296.000 122.566.000 124.161.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 128.708.000 138.721.000 142.735.000 118.507.000 119.942.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.057.000 5.319.000 15.562.000 4.059.000 4.219.000
Sum gjeld og egenkapital 131.765.000 144.040.000 158.297.000 122.566.000 124.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.709.000 14.672.000 15.125.000 0 0
Andre inntekter 119.000 104.000 104.000 12.329.000 13.650.000
Driftsinntekter 14.829.000 14.776.000 15.229.000 12.329.000 13.650.000
Varekostnad 0 0 -6.751.000 -8.133.000
Lønninger -1.152.000 -1.123.000 -1.035.000 -1.041.000 -1.023.000
Avskrivning -5.702.000 -5.861.000 -4.966.000 -4.777.000 -4.708.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.667.000 -13.635.000 -14.209.000 -4.541.000 -4.527.000
Driftskostnader -20.521.000 -20.619.000 -20.210.000 -17.110.000 -18.391.000
Driftsresultat -5.692.000 -5.843.000 -4.982.000 -4.781.000 -4.740.000
Finansinntekter 3.000 3.000 37.000 17.000 33.000
Finanskostnader -13.000 -21.000 -21.000 -13.000 0
Finans -10.000 -18.000 16.000 4.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.702.000 -5.861.000 -4.966.000 -4.777.000 -4.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 128.579.000 138.144.000 142.338.000 118.374.000 120.276.000
Maskiner anlegg 247.000 58.000 49.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 128.827.000 138.202.000 142.388.000 118.374.000 120.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.021.000 2.589.000 2.377.000 2.106.000 1.599.000
Sum anleggsmidler 130.848.000 140.791.000 144.764.000 120.480.000 121.875.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 906.000 460.000 0
Andre fordringer 586.000 780.000 395.000 1.449.000 2.101.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 129.000 7.588.000 177.000 184.000
Sum omløpsmidler 917.000 3.249.000 13.532.000 2.086.000 2.286.000
Sum eiendeler 131.765.000 144.040.000 158.296.000 122.566.000 124.161.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 128.708.000 138.721.000 142.735.000 118.507.000 119.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.531.000 0 714.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.660.000 1.122.000 11.589.000 2.404.000 3.706.000
Betalbar skatt 601.000 457.000 3.039.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 40.000 39.000 44.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 752.000 169.000 895.000 897.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 3.057.000 5.319.000 15.562.000 4.059.000 4.219.000
Sum gjeld og egenkapital 131.765.000 144.040.000 158.297.000 122.566.000 124.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.140.000 -2.070.000 -2.030.000 -1.973.000 -1.933.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.9 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.9 0.5 0.6
Soliditet 97.7 96.3 90.2 96.7 96.6
Resultatgrad -38.4 -39.5 -32.7 -38.8 -34.7
Rentedekningsgrad -437.8 -278.2 -237.2 -367.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -4.1 -3.1 -3.9 -3.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ELLER VARAFORMANN SAMMEN MED ADMINISTRERENDE
DIREKTØR FORPLIKTER FORENINGEN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex