Arctic & Green As
Juridisk navn:  Arctic & Green As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jørn Stenersen Ringveien 20 c/o Jørn Stenersen Ringveien 20 Fax:
9620 Kvalsund 9620 Kvalsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 922533423
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.33%
Resultat  
  
182.61%
Egenkapital  
  
21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 544.000 480.000
Resultat: 38.000 -46.000
Egenkapital: 168.000 138.000
Regnskap for  Arctic & Green As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 544.000 480.000
Driftskostnader -461.000 -512.000
Driftsresultat 83.000 -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -45.000 -15.000
Finans -45.000 -15.000
Resultat før skatt 38.000 -46.000
Skattekostnad -8.000 12.000
Årsresultat 30.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.087.000 1.127.000
Sum omløpsmidler 51.000 49.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -34.000
Sum egenkapital 168.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 901.000 946.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.138.000 1.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 396.000 412.000
Andre inntekter 149.000 68.000
Driftsinntekter 544.000 480.000
Varekostnad -104.000 -121.000
Lønninger -1.000 -2.000
Avskrivning -32.000 -8.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -324.000 -381.000
Driftskostnader -461.000 -512.000
Driftsresultat 83.000 -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -45.000 -15.000
Finans -45.000 -15.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 30.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 3.000 12.000
Fast eiendom 1.084.000 1.115.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.084.000 1.115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.087.000 1.127.000
Varebeholdning 8.000 11.000
Kundefordringer -9.000
Andre fordringer 12.000 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 31.000 34.000
Sum omløpsmidler 51.000 49.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -34.000
Sum egenkapital 168.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 901.000 946.000
Leverandørgjeld 23.000 21.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 17.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.138.000 1.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4
Soliditet 14.8 11.7
Resultatgrad 15.3 -6.5
Rentedekningsgrad 1.8 -2.1
Gjeldsgrad 5.8 7.5
Total kapitalrentabilitet 7.3 -2.6
Signatur
26.03.2019
SIGNATUR
STENERSEN JØRN EIRIK
Prokurister
26.03.2019
PROKURA
STENERSEN JØRN EIRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex