Arctic Base Invest As
Juridisk navn:  Arctic Base Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93672664
Grasheibakken 2 Grasheibakken 2 Fax:
4034 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 998627044
Aksjekapital: 42.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/29/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
313.51%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
17.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 459.000 111.000 138.000 142.000 179.000
Resultat: 12.000 -3.000 -17.000 -90.000 40.000
Egenkapital: 82.000 70.000 9.000 26.000 116.000
Regnskap for  Arctic Base Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 459.000 111.000 138.000 142.000 179.000
Driftskostnader -447.000 -112.000 -144.000 -222.000 -138.000
Driftsresultat 12.000 -1.000 -6.000 -79.000 41.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -11.000 -12.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 -12.000 -1.000
Resultat før skatt 12.000 -3.000 -17.000 -90.000 40.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -3.000 -17.000 -90.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 23.000 267.000 346.000 74.000
Sum omløpsmidler 150.000 61.000 33.000 53.000 59.000
Sum eiendeler 182.000 84.000 300.000 399.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 28.000 -33.000 -16.000 74.000
Sum egenkapital 82.000 70.000 9.000 26.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 267.000 349.000 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 14.000 23.000 24.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 84.000 299.000 399.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 112.000 138.000 96.000 174.000
Andre inntekter -9.000 -1.000 0 47.000 6.000
Driftsinntekter 459.000 111.000 138.000 142.000 179.000
Varekostnad -77.000 -6.000 0 -7.000 0
Lønninger -141.000 3.000 0 -36.000 -2.000
Avskrivning -31.000 -79.000 -60.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -78.000 -65.000 -119.000 -94.000
Driftskostnader -447.000 -112.000 -144.000 -222.000 -138.000
Driftsresultat 12.000 -1.000 -6.000 -79.000 41.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -11.000 -12.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 -12.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -3.000 -17.000 -90.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 244.000 323.000 43.000
Sum varige driftsmidler 0 244.000 323.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 23.000 23.000 23.000 31.000
Sum anleggsmidler 32.000 23.000 267.000 346.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 29.000 5.000 1.000 31.000
Andre fordringer 16.000 19.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 12.000 9.000 42.000 28.000
Sum omløpsmidler 150.000 61.000 33.000 53.000 59.000
Sum eiendeler 182.000 84.000 300.000 399.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 28.000 -33.000 -16.000 74.000
Sum egenkapital 82.000 70.000 9.000 26.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 267.000 349.000 0
Leverandørgjeld 24.000 2.000 19.000 8.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 9.000 2.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 3.000 2.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 14.000 23.000 24.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 84.000 299.000 399.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 47.000 10.000 29.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.5 4.4 1.4 2.2 3.7
Likviditetsgrad 2 1.5 4.4 1.4 2.2 3.7
Soliditet 45.1 83.3 3 6.5 87.9
Resultatgrad 2.6 -0.9 -4.3 -55.6 22.9
Rentedekningsgrad 12.0 -0.5 -0.5 -6.6 4
Gjeldsgrad 1.2 0.2 32.2 14.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 -1.2 -1.7 -19.8 31.1
Signatur
10.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex