Arctic Autorent Svalbard Bilutleie As
Juridisk navn:  Arctic Autorent Svalbard Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90137935
Postboks 184 Longyear Lufthavn Terminalbygget Fax: 79027051
9171 Longyearbyen 9171 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 985438854
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/3/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Pole Position Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.04%
Resultat  
  
-122.71%
Egenkapital  
  
-8.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.433.000 4.348.000 3.951.000 3.189.000 2.361.000
Resultat: -171.000 753.000 444.000 232.000 -59.000
Egenkapital: 1.773.000 1.944.000 1.261.000 892.000 720.000
Regnskap for  Arctic Autorent Svalbard Bilutleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.433.000 4.348.000 3.951.000 3.189.000 2.361.000
Driftskostnader -3.583.000 -3.547.000 -3.424.000 -2.853.000 -2.313.000
Driftsresultat -150.000 801.000 527.000 336.000 49.000
Finansinntekter 22.000 20.000 16.000 2.000 1.000
Finanskostnader -43.000 -66.000 -100.000 -106.000 -108.000
Finans -21.000 -46.000 -84.000 -104.000 -107.000
Resultat før skatt -171.000 753.000 444.000 232.000 -59.000
Skattekostnad -173.000 -75.000 -60.000 9.000
Årsresultat -171.000 581.000 369.000 172.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.678.000 2.253.000 2.725.000 2.734.000
Sum omløpsmidler 1.244.000 1.537.000 1.136.000 621.000 528.000
Sum eiendeler 2.672.000 3.215.000 3.389.000 3.346.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.535.000 1.706.000 1.126.000 757.000 585.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.944.000 1.261.000 892.000 720.000
Sum langsiktig gjeld 641.000 809.000 1.143.000 1.571.000 1.760.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 462.000 986.000 882.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.672.000 3.215.000 3.390.000 3.345.000 3.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.177.000 4.325.000 3.778.000 3.166.000 2.277.000
Andre inntekter 256.000 23.000 173.000 23.000 84.000
Driftsinntekter 3.433.000 4.348.000 3.951.000 3.189.000 2.361.000
Varekostnad -540.000 -140.000 -123.000 -179.000 -34.000
Lønninger -994.000 -1.121.000 -1.388.000 -949.000 -752.000
Avskrivning -291.000 -551.000 -679.000 -666.000 -620.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.758.000 -1.735.000 -1.234.000 -1.059.000 -907.000
Driftskostnader -3.583.000 -3.547.000 -3.424.000 -2.853.000 -2.313.000
Driftsresultat -150.000 801.000 527.000 336.000 49.000
Finansinntekter 22.000 20.000 16.000 2.000 1.000
Finanskostnader -43.000 -66.000 -100.000 -106.000 -108.000
Finans -21.000 -46.000 -84.000 -104.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 581.000 369.000 172.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 8.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000
Fast eiendom 1.025.000 1.083.000 1.216.000 1.331.000 1.446.000
Maskiner anlegg 96.000 114.000 159.000 144.000 76.000
Driftsløsøre 240.000 391.000 764.000 1.249.000 1.203.000
Sum varige driftsmidler 1.362.000 1.588.000 2.139.000 2.725.000 2.726.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 90.000 114.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.678.000 2.253.000 2.725.000 2.734.000
Varebeholdning 90.000 0 0 0 14.000
Kundefordringer 173.000 155.000 236.000 117.000 17.000
Andre fordringer 79.000 66.000 74.000 103.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 1.316.000 826.000 401.000 474.000
Sum omløpsmidler 1.244.000 1.537.000 1.136.000 621.000 528.000
Sum eiendeler 2.672.000 3.215.000 3.389.000 3.346.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.535.000 1.706.000 1.126.000 757.000 585.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.944.000 1.261.000 892.000 720.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 641.000 809.000 1.143.000 1.571.000 1.760.000
Leverandørgjeld 105.000 88.000 137.000 104.000 19.000
Betalbar skatt 173.000 75.000 77.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 28.000 57.000 54.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 173.000 718.000 647.000 693.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 462.000 986.000 882.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.672.000 3.215.000 3.390.000 3.345.000 3.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 986.000 1.075.000 150.000 -261.000 -255.000
Likviditetsgrad 1 4.8 3.3 1.2 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 4.5 3.3 1.2 0.7 0.7
Soliditet 66.4 60.5 37.2 26.7 22.1
Resultatgrad -4.4 18.4 13.3 10.5 2.1
Rentedekningsgrad -3.5 12.1 5.3 3.2 0.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.7 2.8 3.5
Total kapitalrentabilitet -4.8 25.5 1 10.1 1.5
Signatur
02.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex