Arctic Asfalt As
Juridisk navn:  Arctic Asfalt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45863349
Postboks 81 Arteidveien 208 Fax:
1472 Fjellhamar 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 911941988
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
1407.6%
Egenkapital  
  
54.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Resultat: 3.769.000 250.000 2.641.000 1.421.000 -720.000
Egenkapital: 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Regnskap for  Arctic Asfalt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Driftskostnader -98.112.000 -95.548.000 -64.999.000 -34.815.000 -17.877.000
Driftsresultat 4.321.000 860.000 2.998.000 1.668.000 -670.000
Finansinntekter 83.000 30.000 48.000 8.000 1.000
Finanskostnader -635.000 -641.000 -406.000 -254.000 -51.000
Finans -552.000 -611.000 -358.000 -246.000 -50.000
Resultat før skatt 3.769.000 250.000 2.641.000 1.421.000 -720.000
Skattekostnad -723.000 -201.000 -620.000 -201.000 18.000
Årsresultat 3.046.000 48.000 2.021.000 1.220.000 -702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.207.000 1.983.000 1.663.000 752.000
Sum omløpsmidler 34.834.000 24.570.000 21.269.000 8.064.000 3.341.000
Sum eiendeler 37.775.000 26.777.000 23.252.000 9.727.000 4.093.000
Sum opptjent egenkapital 4.947.000 3.100.000 3.052.000 1.031.000 -189.000
Sum egenkapital 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.528.000 23.376.000 19.856.000 8.396.000 4.251.000
Sum gjeld og egenkapital 37.775.000 26.776.000 23.252.000 9.727.000 4.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.145.000
Andre inntekter 0 0 0 63.000
Driftsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Varekostnad -53.332.000 -60.642.000 -40.466.000 -18.971.000 -8.262.000
Lønninger -29.251.000 -22.692.000 -15.899.000 -10.000.000 -6.498.000
Avskrivning -519.000 -312.000 -235.000 -64.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.010.000 -11.902.000 -8.399.000 -5.780.000 -3.078.000
Driftskostnader -98.112.000 -95.548.000 -64.999.000 -34.815.000 -17.877.000
Driftsresultat 4.321.000 860.000 2.998.000 1.668.000 -670.000
Finansinntekter 83.000 30.000 48.000 8.000 1.000
Finanskostnader -635.000 -641.000 -406.000 -254.000 -51.000
Finans -552.000 -611.000 -358.000 -246.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.046.000 48.000 2.021.000 1.220.000 -702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 780.000 0 0 43.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 248.000 357.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.100.000 728.000 779.000 598.000 407.000
Sum varige driftsmidler 1.349.000 1.085.000 779.000 598.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 812.000 1.122.000 1.204.000 1.022.000 345.000
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.207.000 1.983.000 1.663.000 752.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.347.000 18.856.000 17.584.000 6.599.000 3.019.000
Andre fordringer 856.000 727.000 386.000 342.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.818.000 4.986.000 3.299.000 1.123.000 321.000
Sum omløpsmidler 34.834.000 24.570.000 21.269.000 8.064.000 3.341.000
Sum eiendeler 37.775.000 26.777.000 23.252.000 9.727.000 4.093.000
Sum opptjent egenkapital 4.947.000 3.100.000 3.052.000 1.031.000 -189.000
Sum egenkapital 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 44.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 350.000 9.751.000 8.673.000 2.366.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 0 0
Leverandørgjeld 6.536.000 7.211.000 6.557.000 3.249.000 912.000
Betalbar skatt 752.000 245.000 533.000 245.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.635.000 3.836.000 2.660.000 1.163.000 1.140.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.055.000 2.334.000 1.433.000 1.374.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 32.528.000 23.376.000 19.856.000 8.396.000 4.251.000
Sum gjeld og egenkapital 37.775.000 26.776.000 23.252.000 9.727.000 4.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.306.000 1.194.000 1.413.000 -332.000 -910.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1 0.8
Soliditet 13.9 12.7 14.4 13.7 -3.9
Resultatgrad 4.2 0.9 4.4 4.6 -3.9
Rentedekningsgrad 6.8 1.3 7.4 6.6 -13.1
Gjeldsgrad 6.2 6.9 5.9 6.3 -26.7
Total kapitalrentabilitet 11.7 3.3 13.1 17.2 -16.3
Signatur
23.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex