Arctic Antenna As
Juridisk navn:  Arctic Antenna As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55529500
Smånipevegen 2 Smånipevegen 2 Fax: 56338395
5381 Glesvær 5381 Glesvær
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 992586281
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Regnskapsfører: Nt Økonomi Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.96%
Resultat  
  
117.29%
Egenkapital  
  
48.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.645.000 5.182.000 9.057.000 4.924.000 3.635.000
Resultat: 116.000 -671.000 551.000 -357.000 -315.000
Egenkapital: -772.000 -1.487.000 -816.000 -1.367.000 -1.009.000
Regnskap for  Arctic Antenna As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.645.000 5.182.000 9.057.000 4.924.000 3.635.000
Driftskostnader -2.554.000 -5.856.000 -8.497.000 -5.287.000 -3.941.000
Driftsresultat 92.000 -674.000 560.000 -363.000 -306.000
Finansinntekter 32.000 8.000 1.000 13.000 0
Finanskostnader -8.000 -6.000 -10.000 -7.000 -9.000
Finans 24.000 2.000 -9.000 6.000 -9.000
Resultat før skatt 116.000 -671.000 551.000 -357.000 -315.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 -671.000 551.000 -357.000 -315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 27.000 49.000 72.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.602.000 3.089.000 2.329.000 1.716.000
Sum eiendeler 1.145.000 1.607.000 3.116.000 2.378.000 1.788.000
Sum opptjent egenkapital -1.472.000 -1.588.000 -916.000 -1.467.000 -1.109.000
Sum egenkapital -772.000 -1.487.000 -816.000 -1.367.000 -1.009.000
Sum langsiktig gjeld 1.456.000 2.517.000 1.879.000 2.343.000 1.624.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 578.000 2.053.000 1.402.000 1.173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.607.000 3.116.000 2.378.000 1.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.645.000 5.182.000 9.057.000 4.924.000 3.635.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.645.000 5.182.000 9.057.000 4.924.000 3.635.000
Varekostnad -606.000 -2.591.000 -4.310.000 -1.911.000 -1.123.000
Lønninger -1.043.000 -2.416.000 -2.890.000 -2.282.000 -2.078.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -22.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -905.000 -827.000 -1.275.000 -1.072.000 -474.000
Driftskostnader -2.554.000 -5.856.000 -8.497.000 -5.287.000 -3.941.000
Driftsresultat 92.000 -674.000 560.000 -363.000 -306.000
Finansinntekter 32.000 8.000 1.000 13.000 0
Finanskostnader -8.000 -6.000 -10.000 -7.000 -9.000
Finans 24.000 2.000 -9.000 6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 -671.000 551.000 -357.000 -315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 5.000 27.000 49.000 72.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 5.000 27.000 49.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 27.000 49.000 72.000
Varebeholdning 714.000 874.000 649.000 1.571.000 1.300.000
Kundefordringer 420.000 307.000 1.269.000 340.000 339.000
Andre fordringer 334.000 693.000 386.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 87.000 478.000 32.000 77.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.602.000 3.089.000 2.329.000 1.716.000
Sum eiendeler 1.145.000 1.607.000 3.116.000 2.378.000 1.788.000
Sum opptjent egenkapital -1.472.000 -1.588.000 -916.000 -1.467.000 -1.109.000
Sum egenkapital -772.000 -1.487.000 -816.000 -1.367.000 -1.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.456.000 2.517.000 1.879.000 2.343.000 1.624.000
Leverandørgjeld 56.000 111.000 510.000 186.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 146.000 278.000 293.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 322.000 1.265.000 923.000 892.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 578.000 2.053.000 1.402.000 1.173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.607.000 3.116.000 2.378.000 1.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 679.000 1.024.000 1.036.000 927.000 543.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.8 1.5 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.2 0.5 0.4
Soliditet -67.4 -92.5 -26.2 -57.5 -56.4
Resultatgrad 3.5 6.2 -7.4 -8.4
Rentedekningsgrad 11.5 -112.3 5 -51.9
Gjeldsgrad -2.5 -2.1 -4.8 -2.7 -2.8
Total kapitalrentabilitet 10.8 -41.4 1 -14.7 -17.1
Signatur
04.08.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex