Arctic Alps As
Juridisk navn:  Arctic Alps As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Innlandsvegen 429 Innlandsvegen 429 Fax:
9021 Tromsdalen 9021 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 993764558
Aksjekapital: 5.002.500 NOK
Etableringsdato: 5/3/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 600.000 0 0 0
Resultat: 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Egenkapital: -328.000 -328.000 1.184.000 1.889.000 2.385.000
Regnskap for  Arctic Alps As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 600.000 0 0 0
Driftskostnader 0 -2.112.000 -705.000 -496.000 -242.000
Driftsresultat 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Sum opptjent egenkapital -5.378.000 -5.378.000 -3.866.000 -3.161.000 -2.665.000
Sum egenkapital -328.000 -328.000 1.184.000 1.889.000 2.385.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 328.000 328.000 928.000 719.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 600.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 600.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -496.000 -496.000 -497.000
Nedskrivning 0 -2.112.000 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -209.000 0 255.000
Driftskostnader 0 -2.112.000 -705.000 -496.000 -242.000
Driftsresultat 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.512.000 -705.000 -496.000 -242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 2.112.000 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Sum opptjent egenkapital -5.378.000 -5.378.000 -3.866.000 -3.161.000 -2.665.000
Sum egenkapital -328.000 -328.000 1.184.000 1.889.000 2.385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 600.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 328.000 328.000 719.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 328.000 928.000 719.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 2.112.000 2.608.000 3.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -328.000 -328.000 -928.000 -719.000 -719.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 56.1 72.4 76.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -33.4 -7.8
Signatur
29.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex