Arctic Aloha As
Juridisk navn:  Arctic Aloha As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stadionveien 5 Stadionveien 5 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 925155705
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 84.000
Resultat: 38.000
Egenkapital: 55.000
Regnskap for  Arctic Aloha As
Resultat 2020
Driftsinntekter 84.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 38.000
Skattekostnad -8.000
Årsresultat 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 99.000
Sum opptjent egenkapital 30.000
Sum egenkapital 55.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 84.000
Varekostnad -2.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -44.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 47.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 17.000
Sum varige driftsmidler 63.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 63.000
Varebeholdning
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 13.000
Sum investeringer
Kasse, bank 20.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 99.000
Sum opptjent egenkapital 30.000
Sum egenkapital 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 37.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 55.0
Resultatgrad 45.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 38.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex