Arctic Agency As
Juridisk navn:  Arctic Agency As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandflåtveien 3 Strandflåtveien 3 Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914242983
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Avanse Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.31%
Resultat  
  
378.57%
Egenkapital  
  
109.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Resultat: 78.000 -28.000 15.000 295.000 -500.000
Egenkapital: 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Regnskap for  Arctic Agency As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Driftskostnader -24.000 -546.000 -203.000 -281.000 -3.668.000
Driftsresultat 78.000 -27.000 -37.000 296.000 -502.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 53.000 0 3.000
Resultat før skatt 78.000 -28.000 15.000 295.000 -500.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000
Årsresultat 78.000 -28.000 15.000 295.000 -498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 47.000 434.000 196.000 387.000 676.000
Sum eiendeler 87.000 476.000 238.000 429.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -101.000 -73.000 -89.000 -384.000
Sum egenkapital 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 547.000 282.000 488.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 476.000 239.000 429.000 719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000 518.000 166.000 665.000 139.000
Andre inntekter 0 0 -89.000 3.027.000
Driftsinntekter 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Varekostnad -520.000 -26.000 54.000 -836.000
Lønninger 0 -33.000 -57.000 -1.585.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -26.000 -144.000 -278.000 -1.247.000
Driftskostnader -24.000 -546.000 -203.000 -281.000 -3.668.000
Driftsresultat 78.000 -27.000 -37.000 296.000 -502.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 53.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -28.000 15.000 295.000 -498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 6.000 172.000 336.000 97.000
Andre fordringer 0 23.000 5.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 428.000 2.000 45.000 190.000
Sum omløpsmidler 47.000 434.000 196.000 387.000 676.000
Sum eiendeler 87.000 476.000 238.000 429.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -101.000 -73.000 -89.000 -384.000
Sum egenkapital 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 474.000 21.000 26.000 489.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 -46.000 -2.000 4.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 119.000 264.000 458.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 547.000 282.000 488.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 476.000 239.000 429.000 719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -113.000 -86.000 -101.000 -397.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6
Soliditet 8.0 -14.9 -13.8 -49.2
Resultatgrad 76.5 -5.2 -22.3 51.4 -15.9
Rentedekningsgrad -167.3
Gjeldsgrad 11.4 -7.7 -6.6 -8.3
Total kapitalrentabilitet 89.7 -5.7 6.7 6
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex