Arctic Adventure Lodge As
Juridisk navn:  Arctic Adventure Lodge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bonesveien 1174 Bonesveien 1174 Fax:
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 921204159
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -4.000 0
Egenkapital: 28.000 28.000 32.000
Regnskap for  Arctic Adventure Lodge As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -4.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 28.000 32.000
Sum eiendeler 28.000 28.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -8.000
Sum egenkapital 28.000 28.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 28.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000 0
Driftskostnader 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 28.000 32.000
Sum omløpsmidler 28.000 28.000 32.000
Sum eiendeler 28.000 28.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -8.000
Sum egenkapital 28.000 28.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 28.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 28.000 32.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 -14.3 0
Signatur
31.07.2018
Prokurister
31.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex