Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Archi AS
Juridisk navn:  Archi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Palle Rosenkrantz gate 22 Palle Rosenkrantz gate 22 Fax:
4616 Kristiansand S 4616 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994519115
Aksjekapital: 195.500 NOK
Etableringsdato: 6/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-29.63%
Egenkapital  
  
-6.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 50.000 0
Resultat: -70.000 -54.000 -102.000 -15.000 -51.000
Egenkapital: 942.000 1.012.000 1.066.000 1.168.000 1.183.000
Regnskap for  Archi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 50.000 0
Driftskostnader -70.000 -54.000 -103.000 -65.000 -51.000
Driftsresultat -70.000 -54.000 -103.000 -15.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -70.000 -54.000 -102.000 -15.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -54.000 -102.000 -15.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 537.000 537.000 537.000 537.000 850.000
Sum omløpsmidler 412.000 481.000 549.000 638.000 339.000
Sum eiendeler 949.000 1.018.000 1.086.000 1.175.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 816.000 870.000 973.000 988.000
Sum egenkapital 942.000 1.012.000 1.066.000 1.168.000 1.183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 20.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 949.000 1.018.000 1.086.000 1.175.000 1.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 50.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 50.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -54.000 -103.000 -65.000 -48.000
Driftskostnader -70.000 -54.000 -103.000 -65.000 -51.000
Driftsresultat -70.000 -54.000 -103.000 -15.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -54.000 -102.000 -15.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 537.000 537.000 537.000 537.000 850.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 537.000 537.000 537.000 537.000 850.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 537.000 537.000 537.000 537.000 850.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 481.000 549.000 638.000 339.000
Sum omløpsmidler 412.000 481.000 549.000 638.000 339.000
Sum eiendeler 949.000 1.018.000 1.086.000 1.175.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 816.000 870.000 973.000 988.000
Sum egenkapital 942.000 1.012.000 1.066.000 1.168.000 1.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 14.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 20.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 949.000 1.018.000 1.086.000 1.175.000 1.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 475.000 529.000 632.000 333.000
Likviditetsgrad 1 68.7 80.2 27.4 106.3 56.5
Likviditetsgrad 2 68.7 80.2 27.4 106.3 56.5
Soliditet 99.4 99.4 98.2 99.5 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -7.4 -5.3 -9.5 -1.3 -4.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex