Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ans Helsebanken
Juridisk navn:  Ans Helsebanken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553850
Øystese Fax: 56553860
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 948223481
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/30/1988
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Hardanger Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.08%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-26.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 181.000 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000
Resultat: -211.000 211.000 268.000 208.000 141.000
Egenkapital: 593.000 804.000 593.000 325.000 117.000
Regnskap for  Ans Helsebanken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 181.000 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000
Driftskostnader -313.000 -913.000 -933.000 -927.000 -928.000
Driftsresultat -132.000 300.000 363.000 316.000 259.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -89.000 -95.000 -108.000 -117.000
Finans -79.000 -89.000 -95.000 -108.000 -117.000
Resultat før skatt -211.000 211.000 268.000 208.000 141.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 211.000 268.000 208.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.138.000 2.337.000 2.536.000 2.635.000 2.834.000
Sum omløpsmidler 77.000 163.000 134.000 140.000 41.000
Sum eiendeler 2.215.000 2.500.000 2.670.000 2.775.000 2.875.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 804.000 593.000 325.000 117.000
Sum egenkapital 593.000 804.000 593.000 325.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 1.567.000 1.659.000 2.019.000 2.368.000 2.704.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 37.000 58.000 81.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 2.500.000 2.670.000 2.774.000 2.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 181.000 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000
Driftsinntekter 181.000 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000
Varekostnad -8.000 -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
Lønninger -2.000 -196.000 -207.000 -204.000 -213.000
Avskrivning -199.000 -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -422.000 -431.000 -428.000 -420.000
Driftskostnader -313.000 -913.000 -933.000 -927.000 -928.000
Driftsresultat -132.000 300.000 363.000 316.000 259.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -89.000 -95.000 -108.000 -117.000
Finans -79.000 -89.000 -95.000 -108.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 211.000 268.000 208.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.038.000 2.237.000 2.436.000 2.635.000 2.834.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.038.000 2.237.000 2.436.000 2.635.000 2.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.138.000 2.337.000 2.536.000 2.635.000 2.834.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 61.000 33.000 32.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 101.000 101.000 107.000 9.000
Sum omløpsmidler 77.000 163.000 134.000 140.000 41.000
Sum eiendeler 2.215.000 2.500.000 2.670.000 2.775.000 2.875.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 804.000 593.000 325.000 117.000
Sum egenkapital 593.000 804.000 593.000 325.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 13.000
Sum langsiktig gjeld 1.567.000 1.659.000 2.019.000 2.368.000 2.704.000
Leverandørgjeld 0 0 16.000 46.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 12.000 7.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 26.000 30.000 28.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 37.000 58.000 81.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 2.500.000 2.670.000 2.774.000 2.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 126.000 76.000 59.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 1.4 4.4 2.3 1.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 4.4 2.3 1.7 0.8
Soliditet 26.8 32.2 22.2 11.7 4.1
Resultatgrad -72.9 24.7 2 25.4 21.8
Rentedekningsgrad -1.7 3.4 3.8 2.9 2.2
Gjeldsgrad 2.7 2.1 3.5 7.5 23.6
Total kapitalrentabilitet 1 13.6 11.4 9
Signatur
22.10.2021
HVER AV DELTAKERNE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex