Ans Bjørset
Juridisk navn:  Ans Bjørset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71257675
c/o Molde folkehøgskole Raumavegen 2 - 4 c/o Molde folkehøgskole Raumavegen 2 - 4 Fax: 71255277
6410 Molde 6410 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 951865249
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/30/1989
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
37.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.000 19.000 19.000 19.000 15.000
Resultat: 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Egenkapital: 70.000 51.000 32.000 13.000 -6.000
Regnskap for  Ans Bjørset
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.000 19.000 19.000 19.000 15.000
Driftskostnader 0 0 0 -27.000
Driftsresultat 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 70.000 51.000 31.000 12.000 11.000
Sum eiendeler 71.000 52.000 32.000 13.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 -6.000
Sum egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 18.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 19.000 19.000 19.000 15.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 19.000 19.000 19.000 15.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -27.000
Driftskostnader 0 0 0 -27.000
Driftsresultat 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 19.000 19.000 19.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 51.000 31.000 12.000 11.000
Sum omløpsmidler 70.000 51.000 31.000 12.000 11.000
Sum eiendeler 71.000 52.000 32.000 13.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 -6.000
Sum egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 18.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 51.000 32.000 13.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 51.000 31.000 12.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.6
Soliditet 100.0 1 1 1
Resultatgrad 100.0 1 1 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 27.1 37.3 59.4 146.2
Signatur
14.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex