Anonsen Eftf. AS
Juridisk navn:  Anonsen Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69183439
Grimsrødhøgda 50 Grimsrødhøgda 50 Fax: 69183441
1786 Halden 1786 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 860753642
Aksjekapital: 111.712 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Datahjelp ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.81%
Resultat  
  
-107.37%
Egenkapital  
  
-2.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000
Resultat: -28.000 380.000 189.000 325.000 125.000
Egenkapital: 890.000 912.000 815.000 751.000 705.000
Regnskap for  Anonsen Eftf. AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000
Driftskostnader -7.192.000 -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000 -6.016.000
Driftsresultat 20.000 435.000 238.000 352.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -55.000 -50.000 -27.000 -20.000
Finans -49.000 -55.000 -50.000 -27.000 -20.000
Resultat før skatt -28.000 380.000 189.000 325.000 125.000
Skattekostnad 6.000 -84.000 -44.000 -79.000 -33.000
Årsresultat -22.000 297.000 145.000 246.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 737.000 975.000 1.017.000 594.000 375.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 2.345.000 1.848.000 1.740.000 1.899.000
Sum eiendeler 2.820.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 800.000 704.000 639.000 593.000
Sum egenkapital 890.000 912.000 815.000 751.000 705.000
Sum langsiktig gjeld 761.000 842.000 918.000 449.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 1.566.000 1.131.000 1.134.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.821.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.154.000 8.142.000 7.204.000 6.214.000 6.125.000
Andre inntekter 59.000 36.000 46.000 34.000 36.000
Driftsinntekter 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000
Varekostnad -1.862.000 -2.336.000 -1.779.000 -1.520.000 -1.719.000
Lønninger -3.928.000 -4.034.000 -3.982.000 -3.287.000 -3.284.000
Avskrivning -246.000 -281.000 -250.000 -191.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.156.000 -1.093.000 -1.001.000 -899.000 -816.000
Driftskostnader -7.192.000 -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000 -6.016.000
Driftsresultat 20.000 435.000 238.000 352.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -55.000 -50.000 -27.000 -20.000
Finans -49.000 -55.000 -50.000 -27.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -80.000 -200.000 -90.000
Årsresultat -22.000 297.000 145.000 246.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 17.000 17.000 28.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 713.000 958.000 1.000.000 566.000 338.000
Sum varige driftsmidler 713.000 958.000 1.000.000 566.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 737.000 975.000 1.017.000 594.000 375.000
Varebeholdning 406.000 398.000 341.000 313.000 259.000
Kundefordringer 1.038.000 750.000 1.045.000 945.000 1.191.000
Andre fordringer 38.000 49.000 45.000 0 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 601.000 1.148.000 416.000 482.000 334.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 2.345.000 1.848.000 1.740.000 1.899.000
Sum eiendeler 2.820.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 800.000 704.000 639.000 593.000
Sum egenkapital 890.000 912.000 815.000 751.000 705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 761.000 842.000 918.000 449.000 250.000
Leverandørgjeld 311.000 285.000 201.000 124.000 318.000
Betalbar skatt 2.000 84.000 33.000 70.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 449.000 499.000 378.000 345.000 517.000
Utbytte -200.000 -80.000 -200.000 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 407.000 499.000 440.000 394.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 1.566.000 1.131.000 1.134.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.821.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 913.000 779.000 717.000 606.000 581.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
Soliditet 31.5 27.5 28.5 32.2 3
Resultatgrad 0.3 5.3 3.3 5.6 2.4
Rentedekningsgrad 0.4 7.9 4.8 1 7.3
Gjeldsgrad 2.2 2.6 2.5 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 13.1 8.3 15.1 6.4
Signatur
16.03.2017
DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
16.03.2017
PROKURA
SVENDSEN KNUT STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex