Anleggsmaskiner Holding As
Juridisk navn:  Anleggsmaskiner Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98060200
Leirfossvegen 27 Leirfossvegen 27 Fax: 72845364
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 941771467
Aksjekapital: 198.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
183.14%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.686.000 1.655.000 7.258.000 239.000 51.000
Egenkapital: 19.417.000 17.362.000 19.701.000 14.455.000 18.716.000
Regnskap for  Anleggsmaskiner Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -203.000 -88.000 -87.000 -79.000 -57.000
Driftsresultat -203.000 -88.000 -87.000 -79.000 -57.000
Finansinntekter 4.889.000 1.743.000 9.346.000 443.000 112.000
Finanskostnader 0 0 -2.000.000 -124.000 -4.000
Finans 4.889.000 1.743.000 7.346.000 319.000 108.000
Resultat før skatt 4.686.000 1.655.000 7.258.000 239.000 51.000
Skattekostnad -46.000 6.000 -12.000 0 -12.000
Årsresultat 4.640.000 1.661.000 7.246.000 239.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.096.000 14.666.000 14.617.000 16.547.000 15.914.000
Sum omløpsmidler 7.362.000 6.695.000 7.108.000 4.832.000 5.993.000
Sum eiendeler 20.458.000 21.361.000 21.725.000 21.379.000 21.907.000
Sum opptjent egenkapital 4.962.000 2.907.000 5.246.000 0 3.420.000
Sum egenkapital 19.417.000 17.362.000 19.701.000 14.455.000 18.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.040.000 4.000.000 2.025.000 6.924.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 20.457.000 21.362.000 21.726.000 21.379.000 21.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -88.000 -87.000 -79.000 -57.000
Driftskostnader -203.000 -88.000 -87.000 -79.000 -57.000
Driftsresultat -203.000 -88.000 -87.000 -79.000 -57.000
Finansinntekter 4.889.000 1.743.000 9.346.000 443.000 112.000
Finanskostnader 0 0 -2.000.000 -124.000 -4.000
Finans 4.889.000 1.743.000 7.346.000 319.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -4.500.000 -792.000
Årsresultat 4.640.000 1.661.000 7.246.000 239.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0 0 0
Fast eiendom 1.238.000 1.219.000 1.176.000 1.106.000 473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.238.000 1.219.000 1.176.000 1.106.000 473.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.857.000 13.441.000 13.441.000 15.441.000 15.441.000
Sum anleggsmidler 13.096.000 14.666.000 14.617.000 16.547.000 15.914.000
Varebeholdning 0 0 100.000 34.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 61.000 23.000
Sum investeringer 7.007.000 6.568.000 6.827.000 4.335.000 5.084.000
Kasse, bank 355.000 127.000 182.000 403.000 886.000
Sum omløpsmidler 7.362.000 6.695.000 7.108.000 4.832.000 5.993.000
Sum eiendeler 20.458.000 21.361.000 21.725.000 21.379.000 21.907.000
Sum opptjent egenkapital 4.962.000 2.907.000 5.246.000 0 3.420.000
Sum egenkapital 19.417.000 17.362.000 19.701.000 14.455.000 18.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.348.000 2.348.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 13.000 20.000 0
Betalbar skatt 40.000 0 12.000 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -4.500.000 -792.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 57.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 1.040.000 4.000.000 2.025.000 6.924.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 20.457.000 21.362.000 21.726.000 21.379.000 21.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.322.000 2.695.000 5.083.000 -2.092.000 2.802.000
Likviditetsgrad 1 7.1 1.7 3.5 0.7 1.9
Likviditetsgrad 2 7.1 1.7 3.5 0.7 1.9
Soliditet 94.9 81.3 90.7 67.6 85.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 13.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 7.7 42.6 1.7 0.3
Signatur
18.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex