Anleggsmaskiner As
Juridisk navn:  Anleggsmaskiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73571824
Leirfossvegen 27 Leirfossvegen 27 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 914330858
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/13/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.38%
Resultat  
  
17.39%
Egenkapital  
  
3.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000
Resultat: 2.444.000 2.082.000 730.000 693.000 733.000
Egenkapital: 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000
Regnskap for  Anleggsmaskiner As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000
Driftskostnader -51.267.000 -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000 -45.339.000
Driftsresultat 2.294.000 2.093.000 709.000 662.000 673.000
Finansinntekter 152.000 -11.000 21.000 31.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 151.000 -11.000 21.000 31.000 61.000
Resultat før skatt 2.444.000 2.082.000 730.000 693.000 733.000
Skattekostnad -517.000 -464.000 -166.000 -173.000 -193.000
Årsresultat 1.927.000 1.618.000 563.000 520.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.053.000 770.000 780.000 716.000 958.000
Sum omløpsmidler 16.361.000 15.374.000 14.476.000 19.999.000 17.089.000
Sum eiendeler 17.414.000 16.144.000 15.256.000 20.715.000 18.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.724.000 -204.000 -1.821.000 -2.385.000 -2.859.000
Sum egenkapital 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000
Sum langsiktig gjeld 659.000 533.000 450.000 353.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 5.587.000 4.786.000 5.599.000 7.368.000 5.182.000
Sum gjeld og egenkapital 17.414.000 16.143.000 15.256.000 20.714.000 18.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.932.000 38.507.000 42.183.000 48.741.000 44.833.000
Andre inntekter 1.629.000 1.350.000 1.275.000 653.000 1.178.000
Driftsinntekter 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000
Varekostnad -21.871.000 -10.292.000 -13.349.000 -21.319.000 -17.340.000
Lønninger -12.030.000 -11.466.000 -10.004.000 -9.032.000 -8.677.000
Avskrivning -284.000 -219.000 -226.000 -286.000 -272.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.082.000 -15.787.000 -19.170.000 -18.095.000 -19.050.000
Driftskostnader -51.267.000 -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000 -45.339.000
Driftsresultat 2.294.000 2.093.000 709.000 662.000 673.000
Finansinntekter 152.000 -11.000 21.000 31.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 151.000 -11.000 21.000 31.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 -45.000 0
Utbytte 0 0 -4.350.000 0 0
Årsresultat 1.927.000 1.618.000 563.000 520.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 943.000 642.000 606.000 605.000 811.000
Driftsløsøre 89.000 128.000 145.000 111.000 147.000
Sum varige driftsmidler 1.031.000 770.000 752.000 716.000 957.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 0 28.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.053.000 770.000 780.000 716.000 958.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.922.000 3.257.000 5.544.000 9.718.000 6.774.000
Andre fordringer 637.000 600.000 1.011.000 1.298.000 828.000
Sum investeringer 3.604.000 969.000 0 0 0
Kasse, bank 9.198.000 10.548.000 7.921.000 6.634.000 7.139.000
Sum omløpsmidler 16.361.000 15.374.000 14.476.000 19.999.000 17.089.000
Sum eiendeler 17.414.000 16.144.000 15.256.000 20.715.000 18.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.724.000 -204.000 -1.821.000 -2.385.000 -2.859.000
Sum egenkapital 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 659.000 533.000 450.000 353.000 345.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 659.000 533.000 450.000 353.000 345.000
Leverandørgjeld 1.753.000 1.851.000 2.622.000 3.604.000 3.160.000
Betalbar skatt 391.000 381.000 69.000 151.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 2.082.000 1.370.000 1.697.000 1.426.000 1.046.000
Utbytte 0 0 -4.350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.362.000 1.184.000 1.210.000 2.187.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 5.587.000 4.786.000 5.599.000 7.368.000 5.182.000
Sum gjeld og egenkapital 17.414.000 16.143.000 15.256.000 20.714.000 18.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.774.000 10.588.000 8.877.000 12.631.000 11.907.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 2.6 2.7 3.3
Likviditetsgrad 2 2.9 3.2 2.6 2.7 3.3
Soliditet 64.1 67.1 60.4 62.7 69.4
Resultatgrad 4.3 5.3 1.6 1.3 1.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.7 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 1 12.9 4.8 3.3 4.1
Signatur
22.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex