Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartner Terje Haaland AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Terje Haaland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95071400
Farmoveien 587 Farmoveien 587 Fax: 38258090
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 985241589
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.5%
Resultat  
  
472.28%
Egenkapital  
  
516.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.295.000 3.784.000 5.503.000 7.591.000 8.037.000
Resultat: 578.000 101.000 -1.258.000 266.000 -479.000
Egenkapital: 1.116.000 181.000 586.000 1.581.000 1.389.000
Regnskap for  Anleggsgartner Terje Haaland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.295.000 3.784.000 5.503.000 7.591.000 8.037.000
Driftskostnader -3.721.000 -3.673.000 -6.777.000 -7.332.000 -8.519.000
Driftsresultat 575.000 112.000 -1.273.000 259.000 -483.000
Finansinntekter 12.000 13.000 32.000 21.000 15.000
Finanskostnader -8.000 -23.000 -16.000 -14.000 -12.000
Finans 4.000 -10.000 16.000 7.000 3.000
Resultat før skatt 578.000 101.000 -1.258.000 266.000 -479.000
Skattekostnad 357.000 -506.000 263.000 -74.000 101.000
Årsresultat 935.000 -405.000 -995.000 191.000 -379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 64.000 584.000 365.000 519.000
Sum omløpsmidler 2.339.000 1.740.000 2.369.000 4.171.000 3.998.000
Sum eiendeler 2.780.000 1.804.000 2.953.000 4.536.000 4.517.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 -319.000 86.000 1.081.000 889.000
Sum egenkapital 1.116.000 181.000 586.000 1.581.000 1.389.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.623.000 2.367.000 2.955.000 3.127.000
Sum gjeld og egenkapital 2.779.000 1.804.000 2.953.000 4.536.000 4.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.295.000 3.784.000 5.503.000 7.591.000 8.037.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.295.000 3.784.000 5.503.000 7.591.000 8.037.000
Varekostnad -2.324.000 -2.290.000 -2.342.000 -2.083.000 -2.201.000
Lønninger -799.000 -569.000 -3.053.000 -4.008.000 -4.651.000
Avskrivning -20.000 -51.000 -90.000 -137.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -578.000 -763.000 -1.292.000 -1.104.000 -1.419.000
Driftskostnader -3.721.000 -3.673.000 -6.777.000 -7.332.000 -8.519.000
Driftsresultat 575.000 112.000 -1.273.000 259.000 -483.000
Finansinntekter 12.000 13.000 32.000 21.000 15.000
Finanskostnader -8.000 -23.000 -16.000 -14.000 -12.000
Finans 4.000 -10.000 16.000 7.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 935.000 -405.000 -995.000 191.000 -379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 357.000 0 506.000 243.000 318.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 78.000 121.000 201.000
Driftsløsøre 84.000 64.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 84.000 64.000 78.000 121.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 64.000 584.000 365.000 519.000
Varebeholdning 150.000 186.000 158.000 400.000 200.000
Kundefordringer 1.581.000 821.000 1.710.000 3.503.000 2.369.000
Andre fordringer 5.000 167.000 31.000 119.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 603.000 565.000 470.000 148.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 2.339.000 1.740.000 2.369.000 4.171.000 3.998.000
Sum eiendeler 2.780.000 1.804.000 2.953.000 4.536.000 4.517.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 -319.000 86.000 1.081.000 889.000
Sum egenkapital 1.116.000 181.000 586.000 1.581.000 1.389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 531.000 467.000 648.000 477.000 612.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 255.000 135.000 367.000 590.000 738.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 877.000 1.022.000 1.353.000 1.888.000 1.777.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.623.000 2.367.000 2.955.000 3.127.000
Sum gjeld og egenkapital 2.779.000 1.804.000 2.953.000 4.536.000 4.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 117.000 2.000 1.216.000 871.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.9 1.3 1.2
Soliditet 40.2 1 19.8 34.9 30.8
Resultatgrad 13.4 3 -23.1 3.4
Rentedekningsgrad 71.9 4.9 -79.6 18.5 -40.3
Gjeldsgrad 1.5 9 4 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 21.1 6.9 6.2 -10.4
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex