Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS
Juridisk navn:  Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70073550
Morkafura 8 Morkafura 8 Fax: 70073551
6105 Volda 6105 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 968284738
Aksjekapital: 1.415.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 12/21/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.62%
Resultat  
  
-46.14%
Egenkapital  
  
-37.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.250.000 23.895.000 21.887.000 22.019.000 19.818.000
Resultat: 1.018.000 1.890.000 841.000 1.553.000 2.816.000
Egenkapital: 3.675.000 5.881.000 4.777.000 4.120.000 4.533.000
Regnskap for  Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.250.000 23.895.000 21.887.000 22.019.000 19.818.000
Driftskostnader -17.223.000 -22.026.000 -21.054.000 -20.479.000 -17.019.000
Driftsresultat 1.028.000 1.870.000 833.000 1.540.000 2.799.000
Finansinntekter 10.000 22.000 10.000 14.000 19.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -10.000 20.000 8.000 13.000 18.000
Resultat før skatt 1.018.000 1.890.000 841.000 1.553.000 2.816.000
Skattekostnad -224.000 -416.000 -184.000 -365.000 -697.000
Årsresultat 794.000 1.474.000 656.000 1.187.000 2.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.790.000 2.243.000 2.974.000 2.658.000 3.257.000
Sum omløpsmidler 11.548.000 8.286.000 13.139.000 10.862.000 8.818.000
Sum eiendeler 14.338.000 10.529.000 16.113.000 13.520.000 12.075.000
Sum opptjent egenkapital 2.250.000 4.456.000 3.352.000 2.696.000 3.109.000
Sum egenkapital 3.675.000 5.881.000 4.777.000 4.120.000 4.533.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 137.000 1.198.000 170.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 10.528.000 4.511.000 10.139.000 9.230.000 7.291.000
Sum gjeld og egenkapital 14.336.000 10.528.000 16.113.000 13.520.000 12.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.155.000 23.895.000 21.379.000 21.954.000 19.060.000
Andre inntekter 95.000 0 508.000 65.000 758.000
Driftsinntekter 18.250.000 23.895.000 21.887.000 22.019.000 19.818.000
Varekostnad -5.457.000 -5.496.000 -9.764.000 -7.054.000 -5.223.000
Lønninger -8.697.000 -8.102.000 -8.489.000 -8.494.000 -7.339.000
Avskrivning -518.000 -485.000 -585.000 -803.000 -743.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.154.000 -3.962.000 -4.106.000 -3.480.000 -3.034.000
Driftskostnader -17.223.000 -22.026.000 -21.054.000 -20.479.000 -17.019.000
Driftsresultat 1.028.000 1.870.000 833.000 1.540.000 2.799.000
Finansinntekter 10.000 22.000 10.000 14.000 19.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -10.000 20.000 8.000 13.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -370.000 0 -1.600.000 -1.100.000
Årsresultat 794.000 1.474.000 656.000 1.187.000 2.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 837.000 1.186.000 1.563.000 458.000 431.000
Driftsløsøre 1.217.000 4.000 5.000 1.328.000 1.428.000
Sum varige driftsmidler 2.177.000 1.386.000 1.870.000 2.300.000 2.776.000
Sum finansielle anleggsmidler 613.000 858.000 1.104.000 359.000 482.000
Sum anleggsmidler 2.790.000 2.243.000 2.974.000 2.658.000 3.257.000
Varebeholdning 2.608.000 1.004.000 4.985.000 2.936.000 3.584.000
Kundefordringer 3.299.000 1.649.000 6.161.000 1.427.000 2.688.000
Andre fordringer 94.000 152.000 0 872.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.547.000 5.480.000 1.783.000 5.627.000 2.419.000
Sum omløpsmidler 11.548.000 8.286.000 13.139.000 10.862.000 8.818.000
Sum eiendeler 14.338.000 10.529.000 16.113.000 13.520.000 12.075.000
Sum opptjent egenkapital 2.250.000 4.456.000 3.352.000 2.696.000 3.109.000
Sum egenkapital 3.675.000 5.881.000 4.777.000 4.120.000 4.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 134.000 137.000 198.000 170.000 250.000
Gjeld til kredittinstitutt 370.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 134.000 137.000 1.198.000 170.000 250.000
Leverandørgjeld 493.000 338.000 671.000 400.000 665.000
Betalbar skatt 227.000 477.000 156.000 446.000 543.000
Skyldig offentlige avgifter 1.320.000 800.000 1.311.000 1.051.000 817.000
Utbytte -3.000.000 -370.000 0 -1.600.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 5.119.000 2.526.000 8.001.000 5.734.000 4.166.000
Sum kortsiktig gjeld 10.528.000 4.511.000 10.139.000 9.230.000 7.291.000
Sum gjeld og egenkapital 14.336.000 10.528.000 16.113.000 13.520.000 12.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.020.000 3.775.000 3.000.000 1.632.000 1.527.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.8 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 0.8 0.9 0.7
Soliditet 25.6 55.9 29.6 30.5 37.5
Resultatgrad 5.6 7.8 3.8 7 14.1
Rentedekningsgrad 51.4 9 416.5 1 2
Gjeldsgrad 2.9 0.8 2.4 2.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.2 1 5.2 11.5 23.3
Signatur
23.03.2009
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex