Anlegg & Utemiljø As
Juridisk navn:  Anlegg & Utemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91813099
Eklesspannvegen 80 Eklesspannvegen 80 Fax: 73966986
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 953264471
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.26%
Resultat  
  
369.7%
Egenkapital  
  
6.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.621.000 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000
Resultat: 310.000 66.000 195.000 2.154.000 68.000
Egenkapital: 4.247.000 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000
Regnskap for  Anlegg & Utemiljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.621.000 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000
Driftskostnader -8.312.000 -8.451.000 -8.358.000 -7.061.000 -7.673.000
Driftsresultat 309.000 63.000 198.000 2.172.000 88.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -22.000 -23.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -17.000 -20.000
Resultat før skatt 310.000 66.000 195.000 2.154.000 68.000
Skattekostnad -68.000 -15.000 -46.000 -519.000 -21.000
Årsresultat 242.000 51.000 149.000 1.635.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.218.000 1.309.000 1.548.000 1.078.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 4.685.000 4.033.000 4.734.000 6.845.000 7.796.000
Sum eiendeler 5.903.000 5.342.000 6.282.000 7.923.000 8.950.000
Sum opptjent egenkapital 3.397.000 3.155.000 3.105.000 2.955.000 1.620.000
Sum egenkapital 4.247.000 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 323.000 1.827.000 3.818.000
Sum kortsiktig gjeld 1.655.000 1.302.000 2.005.000 2.290.000 2.661.000
Sum gjeld og egenkapital 5.902.000 5.342.000 6.283.000 7.922.000 8.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.621.000 8.514.000 8.522.000 9.233.000 7.761.000
Andre inntekter 0 33.000 0 0
Driftsinntekter 8.621.000 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000
Varekostnad -966.000 -1.200.000 -1.696.000 -775.000 -1.192.000
Lønninger -3.713.000 -3.539.000 -3.317.000 -3.422.000 -3.687.000
Avskrivning -377.000 -382.000 -357.000 -274.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.256.000 -3.330.000 -2.988.000 -2.590.000 -2.544.000
Driftskostnader -8.312.000 -8.451.000 -8.358.000 -7.061.000 -7.673.000
Driftsresultat 309.000 63.000 198.000 2.172.000 88.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -22.000 -23.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -17.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0
Årsresultat 242.000 51.000 149.000 1.635.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 27.000 17.000 45.000 78.000
Fast eiendom 162.000 197.000 232.000 266.000 301.000
Maskiner anlegg 597.000 778.000 800.000 402.000 524.000
Driftsløsøre 298.000 214.000 378.000 354.000 221.000
Sum varige driftsmidler 1.058.000 1.189.000 1.409.000 1.022.000 1.046.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 93.000 122.000 10.000 30.000
Sum anleggsmidler 1.218.000 1.309.000 1.548.000 1.078.000 1.154.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.790.000 2.469.000 3.632.000 5.113.000 6.613.000
Andre fordringer 1.000 0 0 112.000 360.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.894.000 1.564.000 1.102.000 1.619.000 823.000
Sum omløpsmidler 4.685.000 4.033.000 4.734.000 6.845.000 7.796.000
Sum eiendeler 5.903.000 5.342.000 6.282.000 7.923.000 8.950.000
Sum opptjent egenkapital 3.397.000 3.155.000 3.105.000 2.955.000 1.620.000
Sum egenkapital 4.247.000 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 323.000 1.827.000 3.818.000
Leverandørgjeld 94.000 377.000 1.327.000 911.000 1.853.000
Betalbar skatt 86.000 24.000 18.000 487.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 974.000 495.000 292.000 209.000 408.000
Utbytte 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 501.000 406.000 367.000 683.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.655.000 1.302.000 2.005.000 2.290.000 2.661.000
Sum gjeld og egenkapital 5.902.000 5.342.000 6.283.000 7.922.000 8.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.030.000 2.731.000 2.729.000 4.555.000 5.135.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.1 2.4 3 2.9
Likviditetsgrad 2 2.8 3.1 2.4 3 2.9
Soliditet 72.0 7 62.9 4 27.6
Resultatgrad 3.6 0.7 2.3 23.5 1.1
Rentedekningsgrad 6 3 98.7 3.8
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 1.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 1.2 3.2 27.5 1
Signatur
15.12.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex