Anlegg & Snøservice As
Juridisk navn:  Anlegg & Snøservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90169944
Stallemovegen 77 Stallemovegen 77 Fax:
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 999053459
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Safe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.89%
Resultat  
  
-109.48%
Egenkapital  
  
-5.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.121.000 2.431.000 2.800.000 2.629.000 3.017.000
Resultat: -46.000 485.000 485.000 431.000 359.000
Egenkapital: 656.000 692.000 524.000 468.000 138.000
Regnskap for  Anlegg & Snøservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.121.000 2.431.000 2.800.000 2.629.000 3.017.000
Driftskostnader -1.144.000 -1.938.000 -2.312.000 -2.195.000 -2.646.000
Driftsresultat -23.000 494.000 488.000 435.000 370.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -8.000 -4.000 -4.000 -12.000
Finans -22.000 -8.000 -4.000 -4.000 -12.000
Resultat før skatt -46.000 485.000 485.000 431.000 359.000
Skattekostnad 10.000 -107.000 -109.000 -101.000 -86.000
Årsresultat -36.000 378.000 375.000 330.000 272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 416.000 636.000 720.000 487.000 748.000
Sum omløpsmidler 392.000 795.000 1.385.000 1.182.000 686.000
Sum eiendeler 808.000 1.431.000 2.105.000 1.669.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital 637.000 672.000 504.000 449.000 119.000
Sum egenkapital 656.000 692.000 524.000 468.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 50.000 50.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 694.000 1.531.000 1.151.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 808.000 1.432.000 2.105.000 1.670.000 1.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.113.000 2.431.000 2.800.000 2.565.000 3.017.000
Andre inntekter 8.000 0 0 64.000 0
Driftsinntekter 1.121.000 2.431.000 2.800.000 2.629.000 3.017.000
Varekostnad -518.000 -618.000 -556.000 -634.000 -813.000
Lønninger 311.000 -32.000 -451.000 -418.000 -527.000
Avskrivning -154.000 -123.000 -106.000 -65.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -783.000 -1.165.000 -1.199.000 -1.078.000 -1.235.000
Driftskostnader -1.144.000 -1.938.000 -2.312.000 -2.195.000 -2.646.000
Driftsresultat -23.000 494.000 488.000 435.000 370.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -8.000 -4.000 -4.000 -12.000
Finans -22.000 -8.000 -4.000 -4.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -210.000 -320.000 0 -200.000
Årsresultat -36.000 378.000 375.000 330.000 272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 388.000 636.000 720.000 480.000 740.000
Driftsløsøre 28.000 0 0 7.000 8.000
Sum varige driftsmidler 416.000 636.000 720.000 487.000 748.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 416.000 636.000 720.000 487.000 748.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 318.000 525.000 215.000 411.000
Andre fordringer 215.000 429.000 808.000 642.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 48.000 52.000 325.000 127.000
Sum omløpsmidler 392.000 795.000 1.385.000 1.182.000 686.000
Sum eiendeler 808.000 1.431.000 2.105.000 1.669.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital 637.000 672.000 504.000 449.000 119.000
Sum egenkapital 656.000 692.000 524.000 468.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 46.000 50.000 50.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 50.000 50.000 37.000
Leverandørgjeld 125.000 80.000 174.000 -45.000 52.000
Betalbar skatt 75.000 111.000 109.000 89.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter -32.000 82.000 20.000 154.000 131.000
Utbytte -210.000 -320.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld -43.000 210.000 908.000 753.000 816.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 694.000 1.531.000 1.151.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 808.000 1.432.000 2.105.000 1.670.000 1.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 101.000 -146.000 31.000 -572.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.1 0.9 1 0.5
Likviditetsgrad 2 3.1 1.1 0.9 1 0.5
Soliditet 81.3 48.3 24.9 2 9.6
Resultatgrad -2.1 20.3 17.4 16.5 12.3
Rentedekningsgrad -1.0 61.8 1 108.8 30.8
Gjeldsgrad 0.2 1.1 3 2.6 9.4
Total kapitalrentabilitet -2.9 34.5 23.2 26.1 25.8
Signatur
18.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex