Anlegg & Maskin Utleie AS
Juridisk navn:  Anlegg & Maskin Utleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51668130
Gamleveien 51 Gamleveien 51 Fax: 51668131
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 984572581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.34%
Resultat  
  
-59.35%
Egenkapital  
  
3.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.066.000 6.440.000 10.229.000 10.032.000 4.600.000
Resultat: 498.000 1.225.000 1.369.000 978.000 242.000
Egenkapital: 5.023.000 4.835.000 4.280.000 3.429.000 2.895.000
Regnskap for  Anlegg & Maskin Utleie AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.066.000 6.440.000 10.229.000 10.032.000 4.600.000
Driftskostnader -4.574.000 -5.225.000 -8.864.000 -9.062.000 -4.373.000
Driftsresultat 492.000 1.216.000 1.365.000 969.000 227.000
Finansinntekter 22.000 15.000 11.000 52.000 30.000
Finanskostnader -16.000 -7.000 -7.000 -10.000 -16.000
Finans 6.000 8.000 4.000 42.000 14.000
Resultat før skatt 498.000 1.225.000 1.369.000 978.000 242.000
Skattekostnad -110.000 -270.000 -317.000 -245.000 -53.000
Årsresultat 389.000 955.000 1.051.000 734.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.346.000 3.624.000 3.385.000 3.281.000 432.000
Sum omløpsmidler 2.892.000 2.772.000 2.307.000 1.447.000 3.240.000
Sum eiendeler 6.238.000 6.396.000 5.692.000 4.728.000 3.672.000
Sum opptjent egenkapital 4.923.000 4.735.000 4.180.000 3.329.000 2.795.000
Sum egenkapital 5.023.000 4.835.000 4.280.000 3.429.000 2.895.000
Sum langsiktig gjeld 185.000 102.000 26.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.459.000 1.386.000 1.289.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 6.237.000 6.396.000 5.692.000 4.727.000 3.671.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.231.000 6.107.000 9.961.000 9.904.000 4.600.000
Andre inntekter 835.000 334.000 269.000 128.000 0
Driftsinntekter 5.066.000 6.440.000 10.229.000 10.032.000 4.600.000
Varekostnad -1.419.000 -2.144.000 -5.517.000 -6.010.000 -1.945.000
Lønninger -1.742.000 -1.870.000 -1.774.000 -1.755.000 -1.550.000
Avskrivning -636.000 -576.000 -777.000 -513.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -777.000 -635.000 -796.000 -784.000 -717.000
Driftskostnader -4.574.000 -5.225.000 -8.864.000 -9.062.000 -4.373.000
Driftsresultat 492.000 1.216.000 1.365.000 969.000 227.000
Finansinntekter 22.000 15.000 11.000 52.000 30.000
Finanskostnader -16.000 -7.000 -7.000 -10.000 -16.000
Finans 6.000 8.000 4.000 42.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -400.000 -200.000 -200.000 -100.000
Årsresultat 389.000 955.000 1.051.000 734.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.346.000 3.624.000 3.385.000 3.281.000 365.000
Sum varige driftsmidler 3.346.000 3.624.000 3.385.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.346.000 3.624.000 3.385.000 3.281.000 432.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 718.000 554.000 586.000 527.000 288.000
Andre fordringer 54.000 248.000 113.000 102.000 49.000
Sum investeringer 18.000 3.000 3.000 6.000 82.000
Kasse, bank 2.101.000 1.967.000 1.605.000 812.000 2.820.000
Sum omløpsmidler 2.892.000 2.772.000 2.307.000 1.447.000 3.240.000
Sum eiendeler 6.238.000 6.396.000 5.692.000 4.728.000 3.672.000
Sum opptjent egenkapital 4.923.000 4.735.000 4.180.000 3.329.000 2.795.000
Sum egenkapital 5.023.000 4.835.000 4.280.000 3.429.000 2.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 185.000 102.000 26.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 185.000 102.000 26.000 9.000 0
Leverandørgjeld 325.000 105.000 467.000 462.000 154.000
Betalbar skatt 26.000 195.000 300.000 168.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 268.000 513.000 230.000 267.000 303.000
Utbytte -200.000 -400.000 -200.000 -200.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 209.000 247.000 190.000 192.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.459.000 1.386.000 1.289.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 6.237.000 6.396.000 5.692.000 4.727.000 3.671.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.863.000 1.313.000 921.000 158.000 2.464.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9 1.7 1.1 4.2
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 1.7 1.1 4.2
Soliditet 80.5 75.6 75.2 72.5 78.9
Resultatgrad 9.7 18.9 13.3 9.7 4.9
Rentedekningsgrad 30.8 173.7 1 96.9 14.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 19.2 24.2 21.6 7
Signatur
01.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex