Anlegg & Maskin Support As
Juridisk navn:  Anlegg & Maskin Support As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63987000
Tevlingveien 15 Tevlingveien 15 Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916051743
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Tom Ove Olsen AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.27%
Resultat  
  
-4.57%
Egenkapital  
  
48.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.371.000 14.219.000 9.596.000 2.236.000 0
Resultat: 1.317.000 1.380.000 1.677.000 360.000 -88.000
Egenkapital: 3.139.000 2.118.000 1.558.000 291.000 16.000
Regnskap for  Anlegg & Maskin Support As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.371.000 14.219.000 9.596.000 2.236.000 0
Driftskostnader -19.051.000 -12.844.000 -7.917.000 -1.873.000 -87.000
Driftsresultat 1.321.000 1.374.000 1.680.000 363.000 -87.000
Finansinntekter 7.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -7.000 -5.000 -3.000 0
Finans -4.000 5.000 -4.000 -3.000 0
Resultat før skatt 1.317.000 1.380.000 1.677.000 360.000 -88.000
Skattekostnad -296.000 -320.000 -410.000 -66.000 20.000
Årsresultat 1.021.000 1.060.000 1.267.000 295.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 180.000 177.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.758.000 4.684.000 3.334.000 709.000 16.000
Sum eiendeler 8.057.000 4.864.000 3.511.000 709.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 3.109.000 2.088.000 1.534.000 267.000 -8.000
Sum egenkapital 3.139.000 2.118.000 1.558.000 291.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.918.000 2.746.000 1.952.000 418.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.057.000 4.864.000 3.510.000 709.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.596.000 2.236.000 0
Andre inntekter 20.371.000 14.219.000 0 0 0
Driftsinntekter 20.371.000 14.219.000 9.596.000 2.236.000 0
Varekostnad -9.943.000 -4.936.000 -2.952.000 -737.000 0
Lønninger -5.899.000 -4.975.000 -3.276.000 -860.000 0
Avskrivning -110.000 -44.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.099.000 -2.889.000 -1.687.000 -276.000 -87.000
Driftskostnader -19.051.000 -12.844.000 -7.917.000 -1.873.000 -87.000
Driftsresultat 1.321.000 1.374.000 1.680.000 363.000 -87.000
Finansinntekter 7.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -7.000 -5.000 -3.000 0
Finans -4.000 5.000 -4.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.021.000 1.060.000 1.267.000 295.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 299.000 180.000 55.000 0 0
Sum varige driftsmidler 299.000 180.000 55.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 121.000 0 0
Sum anleggsmidler 299.000 180.000 177.000 0 0
Varebeholdning 3.501.000 1.441.000 987.000 0 0
Kundefordringer 3.377.000 1.802.000 1.087.000 506.000 16.000
Andre fordringer 176.000 151.000 74.000 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 704.000 1.290.000 1.186.000 168.000 0
Sum omløpsmidler 7.758.000 4.684.000 3.334.000 709.000 16.000
Sum eiendeler 8.057.000 4.864.000 3.511.000 709.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 3.109.000 2.088.000 1.534.000 267.000 -8.000
Sum egenkapital 3.139.000 2.118.000 1.558.000 291.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 20.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 966.000 219.000 917.000 49.000 1.000
Betalbar skatt 296.000 320.000 410.000 66.000 0
Skyldig offentlige avgifter 867.000 747.000 376.000 214.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.356.000 1.460.000 250.000 69.000 -1.000
Sum kortsiktig gjeld 4.918.000 2.746.000 1.952.000 418.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.057.000 4.864.000 3.510.000 709.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.840.000 1.938.000 1.382.000 291.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.2 1.7 0
Soliditet 39.0 43.5 44.4 4 1
Resultatgrad 6.5 9.7 17.5 16.2
Rentedekningsgrad 120.1 196.3 3 1
Gjeldsgrad 1.6 1.3 1.3 1.4 0
Total kapitalrentabilitet 16.5 28.5 47.9 51.2 -543.8
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex