Anlegg & Maskin Service As
Juridisk navn:  Anlegg & Maskin Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klokkerstigen 4 Klokkerstigen 4 Fax:
2090 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 924655224
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lise's Regnskapsservice AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 803.000
Resultat: -379.000
Egenkapital: -358.000
Regnskap for  Anlegg & Maskin Service As
Resultat 2020
Driftsinntekter 803.000
Driftskostnader -1.180.000
Driftsresultat -378.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -379.000
Skattekostnad
Årsresultat -379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -615.000
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler -99.000
Sum opptjent egenkapital -379.000
Sum egenkapital -358.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 259.000
Sum gjeld og egenkapital -99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 803.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 803.000
Varekostnad -109.000
Lønninger -422.000
Avskrivning -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -643.000
Driftskostnader -1.180.000
Driftsresultat -378.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -379.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 52.000
Sum varige driftsmidler 52.000
Sum finansielle anleggsmidler -667.000
Sum anleggsmidler -615.000
Varebeholdning 149.000
Kundefordringer 214.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 151.000
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler -99.000
Sum opptjent egenkapital -379.000
Sum egenkapital -358.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 64.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 189.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000
Sum gjeld og egenkapital -99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 361.6
Resultatgrad -47.1
Rentedekningsgrad -378.0
Gjeldsgrad -0.7
Total kapitalrentabilitet 381.8
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex