Anlegg & Maskin AS
Juridisk navn:  Anlegg & Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77862235
Øyjordnesveien 48 Øyjordnesveien 48 Fax: 77862230
9310 Sørreisa 9310 Sørreisa
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sørreisa
Org.nr: 980413675
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 8/30/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.38%
Resultat  
  
-15.19%
Egenkapital  
  
7.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.486.000 23.198.000 20.320.000 21.527.000 20.923.000
Resultat: 1.133.000 1.336.000 821.000 496.000 2.049.000
Egenkapital: 12.343.000 11.484.000 10.892.000 10.471.000 10.078.000
Regnskap for  Anlegg & Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.486.000 23.198.000 20.320.000 21.527.000 20.923.000
Driftskostnader -20.333.000 -21.867.000 -19.498.000 -21.011.000 -18.856.000
Driftsresultat 1.153.000 1.330.000 822.000 515.000 2.067.000
Finansinntekter 15.000 44.000 29.000 19.000 24.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -30.000 -39.000 -43.000
Finans -19.000 7.000 -1.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 1.133.000 1.336.000 821.000 496.000 2.049.000
Skattekostnad -249.000 -294.000 -189.000 -122.000 -510.000
Årsresultat 884.000 1.042.000 632.000 374.000 1.539.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.438.000 5.485.000 6.227.000 5.524.000 5.805.000
Sum omløpsmidler 9.949.000 12.519.000 10.928.000 10.276.000 10.581.000
Sum eiendeler 17.387.000 18.004.000 17.155.000 15.800.000 16.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.843.000 9.984.000 9.392.000 8.971.000 8.578.000
Sum egenkapital 12.343.000 11.484.000 10.892.000 10.471.000 10.078.000
Sum langsiktig gjeld 919.000 765.000 864.000 892.000 1.058.000
Sum kortsiktig gjeld 4.124.000 5.754.000 5.400.000 4.437.000 5.249.000
Sum gjeld og egenkapital 17.386.000 18.003.000 17.156.000 15.800.000 16.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.051.000 21.198.000 19.745.000 21.527.000 20.482.000
Andre inntekter 1.435.000 2.000.000 575.000 0 442.000
Driftsinntekter 21.486.000 23.198.000 20.320.000 21.527.000 20.923.000
Varekostnad -3.121.000 -5.936.000 -4.084.000 -4.430.000 -2.294.000
Lønninger -8.424.000 -7.654.000 -7.546.000 -7.899.000 -8.100.000
Avskrivning -1.428.000 -1.348.000 -1.347.000 -1.414.000 -1.391.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.360.000 -6.929.000 -6.521.000 -7.268.000 -7.071.000
Driftskostnader -20.333.000 -21.867.000 -19.498.000 -21.011.000 -18.856.000
Driftsresultat 1.153.000 1.330.000 822.000 515.000 2.067.000
Finansinntekter 15.000 44.000 29.000 19.000 24.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -30.000 -39.000 -43.000
Finans -19.000 7.000 -1.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -450.000 -210.000 -120.000 -600.000
Årsresultat 884.000 1.042.000 632.000 374.000 1.539.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.768.000 1.388.000 1.423.000 1.458.000 1.479.000
Maskiner anlegg 4.031.000 2.329.000 3.014.000 2.887.000 2.557.000
Driftsløsøre 1.517.000 1.037.000 1.120.000 509.000 844.000
Sum varige driftsmidler 7.316.000 4.754.000 5.556.000 4.853.000 4.880.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 732.000 671.000 671.000 925.000
Sum anleggsmidler 7.438.000 5.485.000 6.227.000 5.524.000 5.805.000
Varebeholdning 1.610.000 0 0 0 0
Kundefordringer 4.940.000 6.242.000 6.115.000 5.539.000 4.378.000
Andre fordringer 1.288.000 1.393.000 886.000 1.056.000 1.416.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.110.000 4.283.000 3.328.000 3.182.000 4.586.000
Sum omløpsmidler 9.949.000 12.519.000 10.928.000 10.276.000 10.581.000
Sum eiendeler 17.387.000 18.004.000 17.155.000 15.800.000 16.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.843.000 9.984.000 9.392.000 8.971.000 8.578.000
Sum egenkapital 12.343.000 11.484.000 10.892.000 10.471.000 10.078.000
Sum avsetninger til forpliktelser 273.000 52.000 76.000 17.000 129.000
Gjeld til kredittinstitutt 283.000 205.000 205.000 0
Sum langsiktig gjeld 919.000 765.000 864.000 892.000 1.058.000
Leverandørgjeld 659.000 1.262.000 2.359.000 1.361.000 1.704.000
Betalbar skatt 29.000 300.000 130.000 213.000 528.000
Skyldig offentlige avgifter 897.000 1.358.000 644.000 972.000 574.000
Utbytte -450.000 -450.000 -210.000 -120.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.090.000 2.101.000 1.852.000 1.566.000 1.844.000
Sum kortsiktig gjeld 4.124.000 5.754.000 5.400.000 4.437.000 5.249.000
Sum gjeld og egenkapital 17.386.000 18.003.000 17.156.000 15.800.000 16.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.825.000 6.765.000 5.528.000 5.839.000 5.332.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2 2.3 2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 2 2.3 2
Soliditet 71.0 63.8 63.5 66.3 61.5
Resultatgrad 5.4 5.7 4 2.4 9.9
Rentedekningsgrad 33.9 35.9 27.4 13.2 48.1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.7 7.6 5 3.4 12.8
Signatur
26.08.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
26.08.2020
Prokura
Eriksen Lars
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex