Anlegg & Industriservice As
Juridisk navn:  Anlegg & Industriservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45502555
Tiurveien 36 Tiurveien 36 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 918005293
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alm Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.21%
Resultat  
  
1.17%
Egenkapital  
  
35.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.746.000 5.410.000 5.824.000 3.876.000 355.000
Resultat: 1.035.000 1.023.000 848.000 855.000 159.000
Egenkapital: 3.051.000 2.248.000 1.450.000 794.000 145.000
Regnskap for  Anlegg & Industriservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.746.000 5.410.000 5.824.000 3.876.000 355.000
Driftskostnader -4.699.000 -4.378.000 -4.967.000 -3.021.000 -196.000
Driftsresultat 1.047.000 1.031.000 857.000 855.000 159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -10.000 -11.000 0 0
Finans -13.000 -9.000 -10.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.035.000 1.023.000 848.000 855.000 159.000
Skattekostnad -231.000 -226.000 -192.000 -206.000 -39.000
Årsresultat 803.000 798.000 656.000 649.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.491.000 632.000 674.000 58.000 0
Sum omløpsmidler 3.117.000 2.798.000 2.280.000 1.605.000 369.000
Sum eiendeler 5.608.000 3.430.000 2.954.000 1.663.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 3.021.000 2.218.000 1.420.000 764.000 120.000
Sum egenkapital 3.051.000 2.248.000 1.450.000 794.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 1.763.000 336.000 413.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 795.000 846.000 1.090.000 869.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 5.609.000 3.430.000 2.953.000 1.663.000 369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.683.000 5.245.000 5.824.000 3.876.000 355.000
Andre inntekter 63.000 165.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.746.000 5.410.000 5.824.000 3.876.000 355.000
Varekostnad -2.202.000 -1.957.000 -2.048.000 -946.000 -120.000
Lønninger -1.627.000 -1.596.000 -2.084.000 -1.491.000 -57.000
Avskrivning -138.000 -94.000 -80.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -780.000 -693.000 -755.000 -570.000 -19.000
Driftskostnader -4.699.000 -4.378.000 -4.967.000 -3.021.000 -196.000
Driftsresultat 1.047.000 1.031.000 857.000 855.000 159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -10.000 -11.000 0 0
Finans -13.000 -9.000 -10.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 803.000 798.000 656.000 649.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 0
Fast eiendom 1.957.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 534.000 632.000 674.000 57.000 0
Sum varige driftsmidler 2.491.000 632.000 674.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.491.000 632.000 674.000 58.000 0
Varebeholdning 174.000 420.000 84.000 0 0
Kundefordringer 1.138.000 436.000 756.000 357.000 200.000
Andre fordringer 73.000 39.000 11.000 23.000 0
Sum investeringer 100.000 200.000 0 0 0
Kasse, bank 1.632.000 1.703.000 1.429.000 1.225.000 169.000
Sum omløpsmidler 3.117.000 2.798.000 2.280.000 1.605.000 369.000
Sum eiendeler 5.608.000 3.430.000 2.954.000 1.663.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 3.021.000 2.218.000 1.420.000 764.000 120.000
Sum egenkapital 3.051.000 2.248.000 1.450.000 794.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 25.000 20.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.763.000 336.000 413.000 0 0
Leverandørgjeld 150.000 156.000 313.000 163.000 74.000
Betalbar skatt 222.000 221.000 170.000 207.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 292.000 268.000 367.000 289.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 201.000 240.000 211.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 846.000 1.090.000 869.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 5.609.000 3.430.000 2.953.000 1.663.000 369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.322.000 1.952.000 1.190.000 736.000 144.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.3 2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 3.7 2.8 2 1.8 1.6
Soliditet 54.4 65.5 49.1 47.7 39.2
Resultatgrad 18.2 19.1 14.7 22.1 44.8
Rentedekningsgrad 69.8 103.1 77.9
Gjeldsgrad 0.8 0.5 1 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 18.7 30.1 29.1 51.5 4
Signatur
07.11.2016
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex