Anlegg Stål Og Bygg As
Juridisk navn:  Anlegg Stål Og Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjellheimveien 23 Fjellheimveien 23 Fax: 33111449
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 948394383
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tjølling Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.75%
Resultat  
  
-105.88%
Egenkapital  
  
-3.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Resultat: -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Egenkapital: -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Regnskap for  Anlegg Stål Og Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftsresultat -2.000 34.000 -6.000 95.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 35.000 28.000
Finanskostnader 0 0 -191.000 -2.702.000 0
Finans 0 0 -191.000 -2.667.000 28.000
Resultat før skatt -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Sum omløpsmidler 35.000 89.000 74.000 129.000 855.000
Sum eiendeler 49.000 103.000 88.000 491.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -98.000 -132.000 66.000 2.639.000
Sum egenkapital -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 166.000 185.000 389.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 103.000 88.000 490.000 3.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftsresultat -2.000 34.000 -6.000 95.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 35.000 28.000
Finanskostnader 0 0 -191.000 -2.702.000 0
Finans 0 0 -191.000 -2.667.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 1.000 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 703.000
Kasse, bank 21.000 87.000 73.000 129.000 150.000
Sum omløpsmidler 35.000 89.000 74.000 129.000 855.000
Sum eiendeler 49.000 103.000 88.000 491.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -98.000 -132.000 66.000 2.639.000
Sum egenkapital -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 0 27.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 152.000 185.000 351.000 1.233.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 166.000 185.000 389.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 103.000 88.000 490.000 3.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000 -77.000 -111.000 -260.000 -389.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7
Soliditet -132.7 -61.2 -110.2 20.6 68.2
Resultatgrad 46.6 5 -152.7
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.8 -2.6 -1.9 3.9 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.1 3 -6.8 26.5 -3.6
Signatur
16.12.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex