Anlegg Og Vedlikehold Gol AS
Juridisk navn:  Anlegg Og Vedlikehold Gol AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Ola Frøysok v/Ola Frøysok Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 991318658
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.21%
Resultat  
  
-242.86%
Egenkapital  
  
-35.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.044.000 1.563.000 706.000 1.701.000 1.960.000
Resultat: -48.000 -14.000 -174.000 124.000 102.000
Egenkapital: 86.000 134.000 148.000 292.000 195.000
Regnskap for  Anlegg Og Vedlikehold Gol AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.044.000 1.563.000 706.000 1.701.000 1.960.000
Driftskostnader -1.071.000 -1.549.000 -856.000 -1.567.000 -1.855.000
Driftsresultat -28.000 16.000 -149.000 133.000 105.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -34.000 -29.000 -14.000 -6.000
Finans -21.000 -29.000 -25.000 -10.000 -2.000
Resultat før skatt -48.000 -14.000 -174.000 124.000 102.000
Skattekostnad 0 30.000 -27.000 -24.000
Årsresultat -48.000 -14.000 -144.000 96.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 492.000 627.000 426.000 521.000 183.000
Sum omløpsmidler 386.000 274.000 333.000 610.000 480.000
Sum eiendeler 878.000 901.000 759.000 1.131.000 663.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 34.000 48.000 192.000 95.000
Sum egenkapital 86.000 134.000 148.000 292.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 404.000 397.000 482.000 536.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 370.000 128.000 303.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 901.000 758.000 1.131.000 662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.044.000 1.441.000 706.000 1.641.000 1.960.000
Andre inntekter 122.000 0 60.000 0
Driftsinntekter 1.044.000 1.563.000 706.000 1.701.000 1.960.000
Varekostnad -368.000 -993.000 -305.000 -959.000 -1.507.000
Lønninger -122.000 -98.000 -122.000 -126.000 -122.000
Avskrivning -118.000 -51.000 -51.000 -31.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -407.000 -378.000 -451.000 -203.000
Driftskostnader -1.071.000 -1.549.000 -856.000 -1.567.000 -1.855.000
Driftsresultat -28.000 16.000 -149.000 133.000 105.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -34.000 -29.000 -14.000 -6.000
Finans -21.000 -29.000 -25.000 -10.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -14.000 -144.000 96.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 58.000 71.000 341.000 392.000 10.000
Driftsløsøre 411.000 515.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 469.000 587.000 341.000 392.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 41.000 85.000 129.000 173.000
Sum anleggsmidler 492.000 627.000 426.000 521.000 183.000
Varebeholdning 193.000 31.000 212.000 0 0
Kundefordringer 136.000 10.000 11.000 144.000 445.000
Andre fordringer 0 0 0 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 233.000 111.000 466.000 8.000
Sum omløpsmidler 386.000 274.000 333.000 610.000 480.000
Sum eiendeler 878.000 901.000 759.000 1.131.000 663.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 34.000 48.000 192.000 95.000
Sum egenkapital 86.000 134.000 148.000 292.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 30.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 404.000 397.000 482.000 536.000 107.000
Leverandørgjeld 33.000 13.000 1.000 43.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 85.000 77.000 138.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 272.000 50.000 120.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 370.000 128.000 303.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 901.000 758.000 1.131.000 662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -96.000 205.000 307.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 2.6 2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.9 2 1.3
Soliditet 9.8 14.9 19.5 25.8 29.5
Resultatgrad -2.7 1 -21.1 7.8 5.4
Rentedekningsgrad -1.1 0.5 -5.1 9.5 17.5
Gjeldsgrad 9.2 5.7 4.1 2.9 2.4
Total kapitalrentabilitet -2.6 2.3 -19.1 12.1 16.5
Signatur
08.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex