Anlegg Og Klimateknikk As
Juridisk navn:  Anlegg Og Klimateknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svenelia 23A Svenelia 23A Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 920512275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wærp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.3%
Resultat  
  
94.28%
Egenkapital  
  
-14.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.436.000 2.121.000 1.569.000
Resultat: -17.000 -297.000 138.000
Egenkapital: -110.000 -96.000 136.000
Regnskap for  Anlegg Og Klimateknikk As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.436.000 2.121.000 1.569.000
Driftskostnader -1.454.000 -2.417.000 -1.431.000
Driftsresultat -19.000 -297.000 138.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -17.000 -297.000 138.000
Skattekostnad 4.000 65.000 -32.000
Årsresultat -14.000 -232.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 65.000 0
Sum omløpsmidler 183.000 369.000 390.000
Sum eiendeler 248.000 434.000 390.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -126.000 106.000
Sum egenkapital -110.000 -96.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 358.000 531.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 435.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.436.000 2.121.000 1.569.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.436.000 2.121.000 1.569.000
Varekostnad -660.000 -1.382.000 -1.165.000
Lønninger -127.000 -306.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -667.000 -745.000 -286.000
Driftskostnader -1.454.000 -2.417.000 -1.431.000
Driftsresultat -19.000 -297.000 138.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -14.000 -232.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 65.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 65.000 0
Varebeholdning 35.000 36.000 20.000
Kundefordringer 133.000 155.000 96.000
Andre fordringer 13.000 23.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 156.000 266.000
Sum omløpsmidler 183.000 369.000 390.000
Sum eiendeler 248.000 434.000 390.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -126.000 106.000
Sum egenkapital -110.000 -96.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 225.000 419.000 205.000
Betalbar skatt 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter -3.000 24.000 17.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 88.000 0
Sum kortsiktig gjeld 358.000 531.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 435.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -175.000 -162.000 136.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 1.5
Soliditet -44.4 -22.1 34.9
Resultatgrad -1.3 8.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 -5.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -7.3 -68.3 35.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex