Anlegg Og Bygg Stillasutleie As
Juridisk navn:  Anlegg Og Bygg Stillasutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22350306
Postboks 1337 Flattum Harald Hardrådes gate 2 Fax:
3503 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 997351940
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/20/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.31%
Resultat  
  
-101.03%
Egenkapital  
  
-143.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.398.000 13.417.000 18.512.000 11.395.000 16.694.000
Resultat: -2.915.000 -1.450.000 1.022.000 -2.265.000 -453.000
Egenkapital: -726.000 1.655.000 1.608.000 859.000 934.000
Regnskap for  Anlegg Og Bygg Stillasutleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.398.000 13.417.000 18.512.000 11.395.000 16.694.000
Driftskostnader -17.320.000 -14.873.000 -17.510.000 -13.668.000 -17.156.000
Driftsresultat -2.922.000 -1.457.000 1.002.000 -2.273.000 -462.000
Finansinntekter 7.000 9.000 20.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000
Finans 7.000 7.000 20.000 8.000 8.000
Resultat før skatt -2.915.000 -1.450.000 1.022.000 -2.265.000 -453.000
Skattekostnad 0 -272.000 0 0
Årsresultat -2.915.000 -1.450.000 750.000 -2.265.000 -453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 48.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.540.000 9.444.000 7.226.000 6.555.000 7.068.000
Sum eiendeler 2.576.000 9.492.000 7.226.000 6.555.000 7.068.000
Sum opptjent egenkapital -7.301.000 -4.386.000 -2.935.000 -3.685.000 -1.420.000
Sum egenkapital -726.000 1.655.000 1.608.000 859.000 934.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.302.000 7.837.000 5.618.000 5.696.000 6.134.000
Sum gjeld og egenkapital 2.576.000 9.492.000 7.227.000 6.555.000 7.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.517.000 13.417.000 18.512.000 11.395.000 16.694.000
Andre inntekter 1.881.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.398.000 13.417.000 18.512.000 11.395.000 16.694.000
Varekostnad -8.000 0 0 0 0
Lønninger -4.413.000 -4.683.000 -4.119.000 -4.043.000 -3.942.000
Avskrivning -12.000 -12.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.887.000 -10.178.000 -13.391.000 -9.625.000 -13.214.000
Driftskostnader -17.320.000 -14.873.000 -17.510.000 -13.668.000 -17.156.000
Driftsresultat -2.922.000 -1.457.000 1.002.000 -2.273.000 -462.000
Finansinntekter 7.000 9.000 20.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000
Finans 7.000 7.000 20.000 8.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.915.000 -1.450.000 750.000 -2.265.000 -453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 36.000 48.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.000 48.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 48.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.396.000 3.483.000 1.564.000 1.911.000 4.053.000
Andre fordringer 633.000 5.555.000 4.049.000 4.072.000 1.773.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 511.000 406.000 1.613.000 572.000 1.242.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 9.444.000 7.226.000 6.555.000 7.068.000
Sum eiendeler 2.576.000 9.492.000 7.226.000 6.555.000 7.068.000
Sum opptjent egenkapital -7.301.000 -4.386.000 -2.935.000 -3.685.000 -1.420.000
Sum egenkapital -726.000 1.655.000 1.608.000 859.000 934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.628.000 6.886.000 4.509.000 4.849.000 5.332.000
Betalbar skatt 0 272.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 276.000 348.000 455.000 473.000 436.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 603.000 382.000 375.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 3.302.000 7.837.000 5.618.000 5.696.000 6.134.000
Sum gjeld og egenkapital 2.576.000 9.492.000 7.227.000 6.555.000 7.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -762.000 1.607.000 1.608.000 859.000 934.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.3 1.2 1.2
Soliditet -28.2 17.4 22.3 13.1 13.2
Resultatgrad -20.3 -10.9 5.4 -19.9 -2.8
Rentedekningsgrad -728.5
Gjeldsgrad -4.5 4.7 3.5 6.6 6.6
Total kapitalrentabilitet -113.2 -15.3 14.1 -34.6 -6.4
Signatur
19.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex