Animal Voice Production AS
Juridisk navn:  Animal Voice Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22561147
Eckersbergs Gate 27 Eckersbergs Gate 27 Fax:
0266 Oslo 266 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937529058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
78.8%
Resultat  
  
242.13%
Egenkapital  
  
22.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.046.000 585.000 1.015.000 1.154.000 1.287.000
Resultat: 307.000 -216.000 -153.000 -221.000 212.000
Egenkapital: 1.660.000 1.352.000 1.568.000 1.721.000 1.942.000
Regnskap for  Animal Voice Production AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.046.000 585.000 1.015.000 1.154.000 1.287.000
Driftskostnader -824.000 -883.000 -1.300.000 -1.361.000 -1.080.000
Driftsresultat 222.000 -298.000 -285.000 -207.000 207.000
Finansinntekter 87.000 83.000 132.000 -15.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 87.000 83.000 132.000 -15.000 5.000
Resultat før skatt 307.000 -216.000 -153.000 -221.000 212.000
Skattekostnad 0 0 -51.000
Årsresultat 307.000 -216.000 -153.000 -221.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 72.000 123.000 110.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.803.000 1.474.000 1.734.000 1.850.000 2.229.000
Sum eiendeler 1.836.000 1.546.000 1.857.000 1.960.000 2.296.000
Sum opptjent egenkapital 1.560.000 1.252.000 1.468.000 1.621.000 1.842.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.352.000 1.568.000 1.721.000 1.942.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 194.000 289.000 238.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.836.000 1.546.000 1.857.000 1.959.000 2.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.025.000 579.000 1.008.000 1.149.000 1.287.000
Andre inntekter 21.000 6.000 8.000 5.000 0
Driftsinntekter 1.046.000 585.000 1.015.000 1.154.000 1.287.000
Varekostnad 0 -1.000 0
Lønninger -475.000 -518.000 -798.000 -790.000 -664.000
Avskrivning -40.000 -51.000 -59.000 -38.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -314.000 -443.000 -532.000 -394.000
Driftskostnader -824.000 -883.000 -1.300.000 -1.361.000 -1.080.000
Driftsresultat 222.000 -298.000 -285.000 -207.000 207.000
Finansinntekter 87.000 83.000 132.000 -15.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 87.000 83.000 132.000 -15.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 307.000 -216.000 -153.000 -221.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 52.000 103.000 90.000 47.000
Sum varige driftsmidler 13.000 52.000 103.000 90.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 33.000 72.000 123.000 110.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 173.000 18.000 11.000 79.000 138.000
Andre fordringer 15.000 22.000 17.000 31.000 28.000
Sum investeringer 934.000 1.198.000 1.115.000 984.000 0
Kasse, bank 681.000 237.000 590.000 755.000 2.063.000
Sum omløpsmidler 1.803.000 1.474.000 1.734.000 1.850.000 2.229.000
Sum eiendeler 1.836.000 1.546.000 1.857.000 1.960.000 2.296.000
Sum opptjent egenkapital 1.560.000 1.252.000 1.468.000 1.621.000 1.842.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.352.000 1.568.000 1.721.000 1.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 2.000 22.000 19.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 51.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 84.000 103.000 136.000 106.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 109.000 164.000 83.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 194.000 289.000 238.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.836.000 1.546.000 1.857.000 1.959.000 2.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.627.000 1.280.000 1.445.000 1.612.000 1.875.000
Likviditetsgrad 1 10.2 7.6 6 7.8 6.3
Likviditetsgrad 2 10.2 7.6 6 7.8 6.3
Soliditet 90.4 87.5 84.4 87.9 84.6
Resultatgrad 21.2 -50.9 -28.1 -17.9 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 16.8 -13.9 -8.2 -11.3 9.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex