Angell's Guesthouse
Juridisk navn:  Angell's Guesthouse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41255086
Hamnnes Hamnnes Fax:
9193 Nikkeby 9193 Nikkeby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 993785768
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/10/2009
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 376.000
Resultat: -290.000
Egenkapital: -1.133.000
Regnskap for  Angell's Guesthouse
Resultat 2018
Driftsinntekter 376.000
Driftskostnader -666.000
Driftsresultat -290.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -290.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.264.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 2.288.000
Sum opptjent egenkapital -1.133.000
Sum egenkapital -1.133.000
Sum langsiktig gjeld 3.371.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 2.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 376.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 376.000
Varekostnad -58.000
Lønninger -3.000
Avskrivning -225.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -380.000
Driftskostnader -666.000
Driftsresultat -290.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.949.000
Maskiner anlegg 215.000
Driftsløsøre 99.000
Sum varige driftsmidler 2.264.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.264.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 22.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 2.288.000
Sum opptjent egenkapital -1.133.000
Sum egenkapital -1.133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.371.000
Leverandørgjeld 49.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 2.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -49.5
Resultatgrad -77.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -12.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex