Amlabukti Grendalag
Juridisk navn:  Amlabukti Grendalag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Endre Timberlid Jektestrondi 4 c/o Endre Timberlid Jektestrondi 4 Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 993803375
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/5/1996
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.67%
Resultat  
  
-103.23%
Egenkapital  
  
-2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2015 2014 2013
Omsetning: 42.000 72.000 72.000 47.000 37.000
Resultat: -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Egenkapital: 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Regnskap for  Amlabukti Grendalag
Resultat 2020 2019 2015 2014 2013
Driftsinntekter 42.000 72.000 72.000 47.000 37.000
Driftskostnader -45.000 -11.000 -46.000 -74.000 -41.000
Driftsresultat -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum eiendeler 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 12.000 52.000 16.000 15.000
Andre inntekter 32.000 61.000 20.000 31.000 22.000
Driftsinntekter 42.000 72.000 72.000 47.000 37.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -11.000 -46.000 -74.000 -41.000
Driftskostnader -45.000 -11.000 -46.000 -74.000 -41.000
Driftsresultat -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 62.000 26.000 -26.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum omløpsmidler 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum eiendeler 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 128.000 127.000 101.000 27.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -4.8 86.1 36.1 -55.3 -10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.6 48.4 20.5 -25.7 -14.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex