Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad Multiservice As
Juridisk navn:  Alvestad Multiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Favnamyrvegen 95 Favnamyrvegen 95 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 914923549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Karmøy As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.64%
Resultat  
  
-108.33%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 296.000 373.000 323.000 275.000 98.000
Resultat: -4.000 48.000 105.000 61.000 33.000
Egenkapital: 269.000 272.000 235.000 153.000 107.000
Regnskap for  Alvestad Multiservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 296.000 373.000 323.000 275.000 98.000
Driftskostnader -300.000 -325.000 -218.000 -215.000 -65.000
Driftsresultat -4.000 48.000 105.000 60.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 48.000 105.000 61.000 33.000
Skattekostnad 1.000 -11.000 -24.000 -14.000 -8.000
Årsresultat -3.000 37.000 81.000 46.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 50.000 84.000 74.000 66.000
Sum omløpsmidler 271.000 261.000 207.000 166.000 79.000
Sum eiendeler 308.000 311.000 291.000 240.000 145.000
Sum opptjent egenkapital 239.000 242.000 205.000 123.000 77.000
Sum egenkapital 269.000 272.000 235.000 153.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 39.000 51.000 87.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 311.000 291.000 241.000 145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.000 373.000 285.000 275.000 98.000
Andre inntekter 8.000 0 39.000 0 0
Driftsinntekter 296.000 373.000 323.000 275.000 98.000
Varekostnad -2.000 -6.000 -1.000 -3.000 -1.000
Lønninger -32.000 -41.000 -48.000 -30.000 0
Avskrivning -20.000 -34.000 -32.000 -26.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -244.000 -137.000 -156.000 -44.000
Driftskostnader -300.000 -325.000 -218.000 -215.000 -65.000
Driftsresultat -4.000 48.000 105.000 60.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 37.000 81.000 46.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 34.000 48.000 62.000 0 0
Driftsløsøre 2.000 22.000 74.000 66.000
Sum varige driftsmidler 34.000 50.000 84.000 74.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 50.000 84.000 74.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 36.000 64.000 7.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 197.000 201.000 163.000 79.000
Sum omløpsmidler 271.000 261.000 207.000 166.000 79.000
Sum eiendeler 308.000 311.000 291.000 240.000 145.000
Sum opptjent egenkapital 239.000 242.000 205.000 123.000 77.000
Sum egenkapital 269.000 272.000 235.000 153.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 2.000 0 6.000 12.000 0
Betalbar skatt 2.000 16.000 19.000 16.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 21.000 23.000 35.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 3.000 23.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 39.000 51.000 87.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 311.000 291.000 241.000 145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 233.000 222.000 156.000 79.000 43.000
Likviditetsgrad 1 7.1 6.7 4.1 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 7.1 6.7 4.1 1.9 2.2
Soliditet 87.6 87.5 80.8 63.5 73.8
Resultatgrad -1.4 12.9 32.5 21.8 33.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.3 15.4 36.1 24.9 22.8
Signatur
28.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex