Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad Marin AS
Juridisk navn:  Alvestad Marin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24200030
Karl Johans Gate 13 Karl Johans Gate 13 Fax: 24200034
0154 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985953503
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/7/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.21%
Resultat  
  
-71.56%
Egenkapital  
  
24.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.379.000 35.350.000 28.132.000 24.338.000 26.015.000
Resultat: 1.501.000 5.277.000 3.400.000 4.140.000 536.000
Egenkapital: 9.227.000 7.382.000 5.534.000 3.741.000 753.000
Regnskap for  Alvestad Marin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.379.000 35.350.000 28.132.000 24.338.000 26.015.000
Driftskostnader -23.743.000 -29.896.000 -24.604.000 -20.020.000 -25.266.000
Driftsresultat 1.636.000 5.454.000 3.528.000 4.319.000 749.000
Finansinntekter 18.000 25.000 15.000 41.000 13.000
Finanskostnader -153.000 -202.000 -143.000 -220.000 -226.000
Finans -135.000 -177.000 -128.000 -179.000 -213.000
Resultat før skatt 1.501.000 5.277.000 3.400.000 4.140.000 536.000
Skattekostnad 345.000 -1.429.000 -607.000 -860.000 -44.000
Årsresultat 1.846.000 3.848.000 2.793.000 3.280.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 784.000 1.426.000 3.284.000
Sum omløpsmidler 16.624.000 18.763.000 13.674.000 6.270.000 5.118.000
Sum eiendeler 16.624.000 18.776.000 14.458.000 7.696.000 8.402.000
Sum opptjent egenkapital 9.165.000 7.319.000 5.471.000 3.678.000 652.000
Sum egenkapital 9.227.000 7.382.000 5.534.000 3.741.000 753.000
Sum langsiktig gjeld 694.000 972.000 1.250.000 1.528.000 1.806.000
Sum kortsiktig gjeld 6.702.000 10.423.000 7.674.000 2.427.000 5.843.000
Sum gjeld og egenkapital 16.624.000 18.777.000 14.458.000 7.696.000 8.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.379.000 35.350.000 28.132.000 23.772.000 25.883.000
Andre inntekter 0 0 566.000 132.000
Driftsinntekter 25.379.000 35.350.000 28.132.000 24.338.000 26.015.000
Varekostnad -15.981.000 -20.036.000 -19.714.000 -16.641.000 -18.570.000
Lønninger -5.435.000 -5.944.000 -2.774.000 -1.475.000 -4.329.000
Avskrivning -13.000 -32.000 -35.000 -42.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.314.000 -3.884.000 -2.081.000 -1.862.000 -2.319.000
Driftskostnader -23.743.000 -29.896.000 -24.604.000 -20.020.000 -25.266.000
Driftsresultat 1.636.000 5.454.000 3.528.000 4.319.000 749.000
Finansinntekter 18.000 25.000 15.000 41.000 13.000
Finanskostnader -153.000 -202.000 -143.000 -220.000 -226.000
Finans -135.000 -177.000 -128.000 -179.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.846.000 3.848.000 2.793.000 3.280.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 738.000 1.345.000 2.206.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 46.000 80.000 122.000
Sum varige driftsmidler 13.000 46.000 80.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 957.000
Sum anleggsmidler 13.000 784.000 1.426.000 3.284.000
Varebeholdning 2.684.000 1.864.000 2.520.000 1.947.000 1.091.000
Kundefordringer 3.338.000 2.441.000 4.339.000 3.041.000 548.000
Andre fordringer 3.256.000 5.224.000 1.919.000 1.034.000 984.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.345.000 9.234.000 4.896.000 248.000 2.495.000
Sum omløpsmidler 16.624.000 18.763.000 13.674.000 6.270.000 5.118.000
Sum eiendeler 16.624.000 18.776.000 14.458.000 7.696.000 8.402.000
Sum opptjent egenkapital 9.165.000 7.319.000 5.471.000 3.678.000 652.000
Sum egenkapital 9.227.000 7.382.000 5.534.000 3.741.000 753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 196.000 0
Sum langsiktig gjeld 694.000 972.000 1.250.000 1.528.000 1.806.000
Leverandørgjeld 1.330.000 2.694.000 3.299.000 1.612.000 2.637.000
Betalbar skatt 691.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 482.000 692.000 699.000 33.000 1.010.000
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.890.000 4.345.000 2.676.000 586.000 2.196.000
Sum kortsiktig gjeld 6.702.000 10.423.000 7.674.000 2.427.000 5.843.000
Sum gjeld og egenkapital 16.624.000 18.777.000 14.458.000 7.696.000 8.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.922.000 8.340.000 6.000.000 3.843.000 -725.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 1.8 2.6 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.5 1.8 0.7
Soliditet 55.5 39.3 38.3 48.6 9
Resultatgrad 6.4 15.4 12.5 17.7 2.9
Rentedekningsgrad 10.7 2 24.7 19.6 3.3
Gjeldsgrad 0.8 1.5 1.6 1.1 10.2
Total kapitalrentabilitet 10.0 29.2 24.5 56.7 9.1
Signatur
02.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex