Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad Invest AS
Juridisk navn:  Alvestad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52748604
Alvestadkroken 32B Alvestadkroken 32B Fax:
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 991389849
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.000 25.000 5.000 0 20.000
Resultat: -3.000 2.000 43.000 165.000 -78.000
Egenkapital: 477.000 481.000 478.000 436.000 270.000
Regnskap for  Alvestad Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.000 25.000 5.000 0 20.000
Driftskostnader -24.000 -23.000 -23.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -6.000 2.000 -18.000 -30.000 -10.000
Finansinntekter 3.000 0 61.000 199.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -68.000
Finans 3.000 0 61.000 195.000 -68.000
Resultat før skatt -3.000 2.000 43.000 165.000 -78.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 2.000 43.000 165.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 663.000 661.000 676.000 626.000 409.000
Sum omløpsmidler 42.000 23.000 17.000 36.000 140.000
Sum eiendeler 705.000 684.000 693.000 662.000 549.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 381.000 378.000 336.000 170.000
Sum egenkapital 477.000 481.000 478.000 436.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 227.000 204.000 215.000 226.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 685.000 693.000 662.000 548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 18.000 25.000 5.000 0 20.000
Driftsinntekter 18.000 25.000 5.000 0 20.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -20.000 -20.000 -26.000 -25.000
Driftskostnader -24.000 -23.000 -23.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -6.000 2.000 -18.000 -30.000 -10.000
Finansinntekter 3.000 0 61.000 199.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -68.000
Finans 3.000 0 61.000 195.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 2.000 43.000 165.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 36.000 7.000 9.000 11.000 14.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Sum varige driftsmidler 38.000 10.000 13.000 16.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 625.000 651.000 663.000 610.000 389.000
Sum anleggsmidler 663.000 661.000 676.000 626.000 409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 18.000 17.000 36.000 140.000
Sum omløpsmidler 42.000 23.000 17.000 36.000 140.000
Sum eiendeler 705.000 684.000 693.000 662.000 549.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 381.000 378.000 336.000 170.000
Sum egenkapital 477.000 481.000 478.000 436.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 227.000 204.000 215.000 226.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 204.000 215.000 226.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 685.000 693.000 662.000 548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000 -181.000 -198.000 -190.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5
Soliditet 67.8 70.2 6 65.9 49.3
Resultatgrad -33.3 8
Rentedekningsgrad -7.5 -0.1
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.5 1
Total kapitalrentabilitet -0.4 0.3 6.2 25.5 -1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex