Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad Handel AS
Juridisk navn:  Alvestad Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52748314
Lodavegen 910 Lodavegen 910 Fax: 52748314
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 986214631
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.94%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
3.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.000 83.000 182.000 103.000 105.000
Resultat: 24.000 15.000 56.000 337.000 455.000
Egenkapital: 634.000 610.000 595.000 539.000 203.000
Regnskap for  Alvestad Handel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.000 83.000 182.000 103.000 105.000
Driftskostnader -35.000 -81.000 -159.000 -112.000 -107.000
Driftsresultat 18.000 2.000 22.000 -9.000 -2.000
Finansinntekter 5.000 12.000 34.000 365.000 723.000
Finanskostnader 0 0 0 -19.000 -267.000
Finans 5.000 12.000 34.000 346.000 456.000
Resultat før skatt 24.000 15.000 56.000 337.000 455.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 15.000 56.000 337.000 455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 759.000 753.000 756.000 789.000 1.269.000
Sum omløpsmidler 115.000 151.000 191.000 156.000 227.000
Sum eiendeler 874.000 904.000 947.000 945.000 1.496.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -140.000 -155.000 -211.000 -547.000
Sum egenkapital 634.000 610.000 595.000 539.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240.000 294.000 351.000 405.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 874.000 904.000 946.000 944.000 1.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 83.000 182.000 103.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 54.000 83.000 182.000 103.000 105.000
Varekostnad 0 -51.000 -135.000 -77.000 -83.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -28.000 -24.000 -35.000 -24.000
Driftskostnader -35.000 -81.000 -159.000 -112.000 -107.000
Driftsresultat 18.000 2.000 22.000 -9.000 -2.000
Finansinntekter 5.000 12.000 34.000 365.000 723.000
Finanskostnader 0 0 0 -19.000 -267.000
Finans 5.000 12.000 34.000 346.000 456.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 15.000 56.000 337.000 455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 759.000 753.000 756.000 789.000 1.269.000
Sum anleggsmidler 759.000 753.000 756.000 789.000 1.269.000
Varebeholdning 26.000 37.000 38.000 43.000 9.000
Kundefordringer 15.000 58.000 31.000 27.000 63.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 56.000 121.000 86.000 155.000
Sum omløpsmidler 115.000 151.000 191.000 156.000 227.000
Sum eiendeler 874.000 904.000 947.000 945.000 1.496.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -140.000 -155.000 -211.000 -547.000
Sum egenkapital 634.000 610.000 595.000 539.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 12.000 6.000 5.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 279.000 344.000 400.000 1.281.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 294.000 351.000 405.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 874.000 904.000 946.000 944.000 1.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 -143.000 -160.000 -249.000 -1.066.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2
Soliditet 72.5 67.5 62.9 57.1 13.6
Resultatgrad 33.3 2.4 12.1 -8.7 -1.9
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.8 6.4
Total kapitalrentabilitet 2.6 1.5 5.9 37.7 48.2
Signatur
16.09.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex